IDICO: Lợi nhuận giảm do hụt thu mảng KCN, tiền cho thuê nhận trước tại KCN ở Long An tăng 111% sau nửa đầu năm

Nửa đầu năm nay, điện vượt hạ tầng KCN trở thành kênh đóng góp doanh thu lớn nhất của IDICO. Mặt khác, tại thời điểm cuối quý II, tiền cho thuê đất nhận trước tại KCN Hựu Thạnh ở Long An đã tăng 111% so với đầu năm, phần lớn sẽ ghi nhận trong dài hạn.

Điện vượt hạ tầng KCN trở thành kênh đóng góp doanh thu lớn nhất 

Tổng Công ty IDICO - CTCP (mã chứng khoán: IDC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023 với doanh thu thuần 2.408 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 663 tỷ đồng, lần lượt giảm 27% và 55% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp cũng giảm từ mức 56% cùng kỳ còn 37%. 

Giải trình về chênh lệch này, IDICO cho biết, các hợp đồng cho thuê hạ tầng khu công nghiệp chưa đến thời điểm đáp ứng điều kiện ghi nhận doanh thu một lần.

 KQKD của IDICO trong nửa đầu năm nay. (Nguồn: HM tổng hợp từ BCTC). 

Lũy kế nửa đầu năm, công ty đạt doanh thu thuần 3.554 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 838 tỷ đồng, lần lượt giảm 29% và 52% so với cùng kỳ. Mức lợi nhuận trước thuế này cũng tương đương thực hiện được hơn 41% kế hoạch lợi nhuận 2.525 tỷ đồng mà công ty đã đề ra cho năm nay. 

Sau khi trừ thuế, lợi nhuận sau thuế của IDICO là 838 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ. 

Trong cơ cấu doanh thu, mảng kinh doanh điện đã vượt mảng hạ tầng khu công nghiệp trở thành nguồn đóng góp doanh thu lớn nhất cho IDICO trong 6 tháng đầu năm với 1.340 tỷ đồng, giảm 5,6% so với cùng kỳ. Mảng hạ tầng khu công nghiệp đạt doanh thu 1.061 tỷ đồng, giảm hơn 65%.

Ngược lại, mảng đầu tư kinh doanh bất động sản ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu gấp 10 lần cùng kỳ, đạt 576 tỷ đồng và trở thành mảng đóng góp doanh thu cao thứ ba của IDICO trong nửa đầu năm nay. 

Tiền cho thuê nhận trước tại KCN Hựu Thạnh tăng 111% sau 6 tháng đầu năm

Về phần dòng tiền của doanh nghiệp trong nửa đầu năm, nhờ thu lợi nhuận trước thuế gần 1.041 tỷ đồng cùng nguồn tiền từ khấu hao tài sản, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của IDICO dương gần 1.120 tỷ đồng sau khi công ty chi tiền để giảm các khoản phải trả, nộp thuế, tăng hàng tồn kho...

Qua đó, dù dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính đều ghi nhận giá trị âm do mua sắm, xây dựng tài sản cố định và chi tiền trả nợ, chia cổ tức, dòng tiền thuần trong kỳ của IDICO vẫn duy trì giá trị dương gần 150 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý II, tổng tài sản lên 16.918 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm.  

Trong đó, nguyên giá đầu tư vào tài sản cố định vô hình của công ty đã tăng khoảng 160 tỷ đồng so với đầu năm do tăng giá trị quyền sử dụng đất tại xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Song, nguyên giá tài sản cố định hữu hình giảm, cùng với các khoản khấu hao lũy kế, tổng giá trị tài sản cố định của IDICO đạt gần 8.030 tỷ đồng, giảm 6,4% so với đầu kỳ và chiếm 47% trong tổng tài sản doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tại cuối quý II, công ty cũng ghi nhận 2.165 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang rót vào các dự án như KCN Hựu Thạnh (1.247 tỷ đồng), KCN Cầu Nghìn (191 tỷ đồng), Cầu Tân Kỳ Tân Quý (TP HCM) (164 tỷ đồng),...

Riêng đối với KCN Hựu Thạnh (Long An), ngoài khoản chi phí trên, IDICO cũng ghi nhận một phần chi phí giải phóng mặt bằng hơn 317 tỷ đồng tại khu dân cư, nhà ở hơn 5,4 ha huộc dự án này. 

Mặt khác, tiền nhận trước từ cho thuê đất, phí quản lý và sử dụng hạ tầng (doanh thu chưa thực hiện) dự án Hựu Thạnh tại thời điểm cuối quý II đạt gần 419 tỷ đồng, tăng 111% so với đầu năm, trong đó, trong dài hạn là gần 409 tỷ đồng. Đây cũng là dự án có mức tăng trưởng tiền cho thuê nhận trước cao nhất của IDICO trong kỳ vừa qua, trong khi các dự án khác có sự sụt giảm. 

 KCN Hựu Thạnh tại Long An của IDICO. (Ảnh: IDICO). 

Ngoài ra, công ty cũng có tiền nhận trước từ cho thuê tại các KCN Phú Mỹ 2 mở rộng, KCN Phú Mỹ 2, KCN Quế Võ,... Tổng doanh thu chưa thực hiện tại cuối quý II đạt 5.337 tỷ đồng, không chênh lệch nhiều so với đầu năm. 

Về phần nợ tài chính, trong nửa đầu năm, IDICO đã chi 769 tỷ đồng để trả nợ gốc vay, đồng thời thu từ đi vay hơn 960 tỷ đồng. Tại cuối quý II, tổng dư nợ tài chính của công ty đạt gần 3.660 tỷ đồng, tăng 5,5% so với đầu năm.

Tag: