Kế hoạch sử dụng đất phường 1, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Rất nhiều công trình, dự án trên địa bàn phường 1 đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra Quyết định số 4040/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Theo Quyết định này thì TP Vũng Tàu sẽ triển khai rất nhiều dự án công trình, dự án. Nhiều dự án trong danh sách này nằm trên địa bàn phường 1:

- Đường Thống Nhất (nối dài) TPVT - phường 1. Tổng diện tích dự án là 0,37 ha.

- Chùa Tam Bảo. Tổng diện tích dự án là 1,06 ha.

Kế hoạch sử dụng đất phường 1, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 1.

Phường 1 thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

- Đường Trương Công Định (đoạn từ đường Trần Đồng đến đường Quang Trung) - phường 1.Tổng diện tích dự án là 0,66 ha.

- Nút giao thông Trương Công Định - Trần Đồng -Lê Lai - phường 1. Tổng diện tích dự án là 0,21 ha.

- Naag cấp cải tạo đường Lê Lai (đoạn từ đường Thống Nhất - TCĐ) - phường 1. Tổng diện tích dự án là 0,13 ha.

- Cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu. Tổng diện tích dự án là 0,65 ha.

- Xem chi tiết Danh mục các dự án thực hiện trên địa bàn TP Vũng Tàu năm 2021 TẠI ĐÂY.

chọn