Quy hoạch

Kế hoạch sử dụng đất xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Rất nhiều công trình, dự án trên địa bàn xã Bàu Chinh đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tháng 12/2021 vừa qua, UBND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã công bố dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên cổng thông tin điện tử của quận. Theo dự thảo này thì huyện Châu Đức đã đưa 72 công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất. Rất nhiều công trình, dự án trong số này nằm trên địa bàn xã Bàu Chinh, đáng chú ý là:

- Đường vào vùng nông nghiệp ứng dụng công nghiệp cao xã Quảng Thành do UBND huyện Châu Đức làm chủ đầu tư.

- Đường vào cùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xã Cù Bị do UBND huyện Châu Đức làm chủ đầu tư.

Kế hoạch sử dụng đất xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 1.

Xã Bàu Chinh trên bản đồ Google vệ tinh.

 - Xem thêm chi tiết kế hoạch sử dụng đất xã Bàu Chinh trong dự thảo kế hoạch sử dụng đất huyện Châu Đức năm 2021 TẠI ĐÂY.

Điều chỉnh quy hoạch
 
chọn