Kế hoạch sử dụng đất xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Rất nhiều công trình, dự án trên địa bàn xã Hòa Hội đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tháng 12/2019 vừa qua, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã công bố dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên cổng thông tin điện tử của tỉnh. Theo dự thảo này thì huyện Xuyên Mộc đã đưa 88 công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất. Rất nhiều công trình, dự án trong số này nằm trên địa bàn xã Hòa Hội, đáng chú ý là:

- Trường mầm non 19/5. Do BQL Dự án ĐTXD làm chủ đầu tư. Tổng diện tích dự án là 0,50 ha. Hiện nay, chưa có thông tin về tiến độ dự án này.

- Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 329. Nằm trên địa bàn TT. Phước Bửu, xã Xuyên Mộc, xã Hòa Hội. Do Ban QLDA chuyên ngành Giao thông làm chủ đầu tư. Tổng diện tích dự án là 22,90 ha.

Kế hoạch sử dụng đất xã xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 1.

Xã Hòa Hội thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

 - Nạo vét, khơi thông dòng sông Hòa. Nằm trên địa bàn các xã Phước Bửu, Phước Thuận, Xuyên Mộc, Bông Trang, Hòa Hội. Do Ban QLDA - ĐTXD làm chủ đầu tư. Tổng diện tích dự án là 55,37 ha.

- Trại chăn nuôi Công Minh. Do Công ty TNHH Chăn nuôi Công Minh Hòa Hội làm củ đầu tư. Tổng diện tích dự án là 12,80 ha.

- Hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực xã Phước Tân, xã Hòa Bình huyện Xuyên Mộc. Nằm trên địa bàn các xã Hòa Bình, Phước Tân, Xuyên Mộc, Hòa Hội, Hòa Hiệp. Tổng diện tích dự án là 58,51 ha. Do Trung tâm QLKTCT Thủy lợi làm chủ đầu tư.

- Xem chi tiết dự thảo danh sách 88 công trình, dự án triển khai năm 2021 ở huyện Xuyên Mộc TẠI ĐÂY.