Khang Điền có tân tổng giám đốc 36 tuổi

HĐQT CTCP nhà Khang Điền vừa công bố tân Tổng giám đốc là ông Vương Văn Minh (36 tuổi) đã thay thế ông Lê Quang Minh kể từ ngày 3/3.

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền (Mã: KDH) vừa ra nghị quyết thông qua đơn từ chức của Tổng giám đốc Lê Quang Minh kể từ ngày 3/3 vừa qua, sau 8 tháng lãnh đạo doanh nghiệp.

Đồng thời, HĐQT Khang Điền bổ nhiệm ông Vương Văn Minh nắm giữ vị trí tân Tổng giám đốc vào cùng ngày. Trước đó, ông Vương Văn Mình mới được bổ nhiệm lên vị trí Phó Tổng giám đốc công ty ngày 8/2 vừa qua và phụ trách khối Đầu tư.

Ông Vương Văn Minh sinh năm 1985, có hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và đã gia nhập Khang Điền từ năm 2018 đến nay.

Như vậy, ban điều hành của Khang Điền hiện gồm ông Vương Văn Minh là Tổng giám đốc, các phó tổng giám đốc gồm ông Lê Hoàng Khởi, bà Nguyễn Thùy Trang, ông Bùi Quang Huy và ông Trương Duy Minh.

chọn