Kiên Giang: Gần 17 năm chưa thực hiện xong Dự án Khu đô thị Thứ Bảy

Dự án được triển khai từ năm 2002 nhưng sau gần 17 năm thực hiện vẫn chưa hoàn thiện. Qua thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật tại dự án đã phát hiện hàng loạt sai phạm về đất đai, xây dựng, thu hồi đất, phê duyệt dự toán công trình… của dự án.
Kiên Giang: Gần 17 năm chưa thực hiện xong Dự án Khu đô thị Thứ Bảy - Ảnh 1.

Phát hiện hàng loạt sai phạm

Khu đô thị Thứ Bảy, huyện An Biên là dự án trọng điểm, trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học kĩ thuật gắn với cảng Xẻo Nhàu và Khu du lịch U Minh Thượng, làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của các huyện vùng U Minh Thượng.

Dự án được triển khai theo Quyết định số 2033/QĐ-UB năm 2002 của UBND tỉnh với qui mô ban đầu diện tích đất 320ha, tổng mức đầu tư là 592 tỉ đồng, do 2 huyện An Biên và An Minh làm chủ đầu tư. Trực tiếp điều hành dự án là Ban Quản lí Khu đô thị Thứ Bảy (Ban Quản lý), nguồn vốn đầu tư theo hình thức đổi đất lấy cơ sở hạ tầng. Sau nhiều lần điều chỉnh, diện tích dự án giảm còn 105,53ha.

Qua kiểm tra cho thấy công tác quản lí qui hoạch của địa phương chưa chặt chẽ, chưa phát hiện và xử lí kịp thời, ngoài 66 trường hợp địa phương đã lập biên bản xử lí còn phát hiện thêm 104 trường hợp vi phạm về đất đai và xây dựng nhưng không được lập biên bản xử lí…

Theo thống kê, Dự án Khu đô thị Thứ Bảy có 648 hộ dân và 10 tổ chức có đất bị thu hồi. Dự án gồm 4 phương án bồi thường chính tại 4 khu và 17 phương án bồi thường bổ sung với tổng kinh phí bồi thường hơn 62 tỉ đồng.

Kiên Giang: Gần 17 năm chưa thực hiện xong Dự án Khu đô thị Thứ Bảy - Ảnh 2.

Qua thanh tra, đã phát hiện hàng loạt sai phạm tại Dự án Khu đô thị Thứ Bảy. Ảnh: CT

Qua thanh tra phát hiện UBND huyện An Biên, An Minh đã không ban hành thông báo thu hồi đất đến từng hộ dân có đất bị thu hồi, trong đó 29 hộ được bồi thường bổ sung về đất nhưng không ban hành quyết định thu hồi đất bổ sung và 423 quyết định thu hồi đất không có hồ sơ triển khai đến các hộ dân; 5 hộ không nằm trong qui hoạch nhưng lại đưa vào phương án bồi thường… Từ đó ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, gây khó khăn trong công tác giải toả bồi thường. Hiện nay, còn 2/4 khu là khu trung tâm thương mại và khu hành chính chưa thực hiện được công tác thu hồi đất và đầu tư xây dựng.

Quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư có nhiều sai sót như không tổ chức thẩm định lại nội dung điều chỉnh dự án, không lập báo cáo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, không đóng dấu đã phê duyệt vào từng bản vẽ thi công, vi phạm Khoản 4, Điều 13; Khoản 3, Điều 14 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ…

Đoàn thanh tra cũng phát hiện việc lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự toán sai về hệ số, định mức, khối lượng làm tăng giá trị dự toán công trình số tiền hơn 1,7 tỉ đồng vi phạm Khoản 3, Điều 39; Khoản 3, Điều 59 Luật Xây dựng năm 2003. Công trình đã quyết toán. Việc thi công cũng được xác định là chưa đúng hồ sơ thiết kế, thanh toán đơn giá vật liệu và khối lượng không đúng thực tế thi công với số tiền hơn 1 tỉ đồng…

Theo qui hoạch, khu tái định cư và khu công trình công cộng thuộc Dự án Khu đô thị Thứ Bảy có hơn 1.700 nền, trong đó có 663 nền tái định cư, còn lại là nền sinh lợi bán đấu giá.

Qua thanh tra còn phát hiện Ban Quản lý khu đô thị Thứ Bảy thu tiền bán nền bỏ ngoài sổ sách hơn 171 triệu đồng, không nộp đầy đủ tiền lãi ngân hàng vào ngân sách hơn 44 triệu đồng; thu, chi sai quy định hơn 688 triệu đồng.

Đặc biệt, ông Nguyễn Ngọc Hai, Giám đốc Ban Quản lí tự rút tài khoản kinh phí bồi thường để sử dụng cá nhân hơn 1 tỉ đồng (đã nộp trả); tuy nhiên, qua kiểm tra, đối chiếu tài khoản, ông Hai còn giữ lại hơn 44 triệu đồng tiền lãi để chi xài cá nhân chưa nộp ngân sách.

Ban Quản lí thực hiện chưa đúng qui định về đăng kí, nộp tiền và làm thủ tục về đất đai một số trường hợp. Có trường hợp người của Ban Quản lí dự án bán nền cao hơn giá gốc. Ban Quản lí thực hiện việc bán nền và cho đăng kí giữ nền một số trường hợp chưa đúng ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh. Hiện có 13 hộ đăng kí giữ 29 nền từ năm 2016 đến nay nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất…

Kiên Giang: Gần 17 năm chưa thực hiện xong Dự án Khu đô thị Thứ Bảy - Ảnh 3.

Hàng loạt cán bộ bị đề nghị kiểm điểm do để xảy ra sai phạm tại dự án. Ảnh: CT

Đề nghị kiểm điểm hàng loạt cán bộ, lãnh đạo

Tại Kết luận Thanh tra số 04/KL-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể lãnh đạo UBND, Hội đồng Bồi thường, Phòng Tài nguyên và Môi trường 2 huyện An Biên, An Minh (từ khi thực hiện dự án năm 2002 đến nay) và UBND 2 xã Đông Thái, Đông Hoà, Ban Quản lí dự án Khu đô thị Thứ Bảy vì để dự án kéo dài tiến độ, để xảy ra nhiều vi phạm trong quản lí Nhà nước về đất đai, xây dựng, thu hồi đất …

Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Chủ tịch UBND huyện An Biên từ năm 2007 đến nay và Chủ tịch UBND huyện An Minh từ năm 2010 đến nay, Chủ tịch Hội đồng Bồi thường 2 huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường 2 huyện, Chủ tịch UBND 2 xã Đông Thái và Đông Hoà và một số cán bộ trong Ban Quản lí.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Chủ tịch UBND huyện An Biên tổ chức kiểm điểm có hình thức xử lí kỉ luật đối với ông Nguyễn Ngọc Hai, Giám đốc Ban Quản lí Dự án Khu đô thị Thứ Bảy, do để xảy ra nhiều sai sót trong quản lí đầu tư xây dựng công trình, quản lý thu chi kinh phí, mua bán nền dự án, trong đó cá nhân tự ý rút tài khoản kinh phí bồi thường để sử dụng sai quy định, giữ lại tiền lãi ngân hàng để chi xài cá nhân chưa nộp ngân sách.

Về kinh tế, kết luận thanh tra yêu cầu thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 3,1 tỉ đồng các khoản tiền đã chi sai quy định…

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giao UBND huyện An Biên và Sở Xây dựng rà soát lại quy hoạch từng khu xem khu nào cần điều chỉnh, huỷ bỏ hoặc tiếp tục thực hiện nhằm đảm bảo tính khả thi; xử lí những trường hợp lấn chiếm, cất nhà trong phần đất dự án theo đúng qui định pháp luật.

chọn