Kinh Bắc hoàn tất soát xét khoản lãi mua SDN trong quý III, lợi nhuận quý vượt 1.900 tỷ đồng

Kinh Bắc cho biết, khoản lãi từ giao dịch mua nhận chuyển nhượng cổ phần tại SDN đã hoàn tất soát xét và được ghi nhận vào KQKD quý III, kéo lãi sau thuế của công ty vượt 1.900 tỷ đồng, trong khi doanh thu thuần sụt giảm.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã chứng khoán: KBC) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu thuần 203 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ năm trước.

Mặt khác, doanh thu tài chính tăng 128% so với cùng kỳ và lãi từ công ty liên kết, liên doanh 1.997 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 990 triệu đồng. Qua đó, công ty báo lãi sau thuế quý III 1.936 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 59,3 tỷ đồng.

   KQKD của Kinh Bắc. (Nguồn: BCTC doanh nghiệp, Hiền Minh tổng hợp).  

Khoản lãi từ công ty liên kết, liên doanh nói trên chủ yếu nhờ hạch toán khoản lãi giao dịch mua giá rẻ 2.182 tỷ đồng từ thương vụ nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng (SDN).

Theo Kinh Bắc, giao dịch này đã phát sinh trong quý II, song chưa được hạch toán vào báo cáo tài chính bán niên trước đó do đơn vị kiểm toán cần thêm thời gian để soát xét. Hiện, quá trình soát xét đã hoàn thành, kết quả định giá đã được ghi nhận vào báo cáo tài chính hợp nhất quý III của công ty.

Song, so với con số 2.397 tỷ đồng được hạch toán trong báo cáo tài chính tự lập quý II, khoản lãi sau soát xét trên đã giảm 9%.   

Lũy kế 9 tháng, công ty đạt doanh thu thuần 1.289 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ do giảm doanh thu cho thuê đất và cơ sở hạ tầng, chuyển nhượng bất động sản cũng như không có doanh thu từ bán nhà xưởng.

Lãi sau thuế lũy kế đạt 2.137 tỷ đồng, tăng 192% so với cùng kỳ, tương đương thực hiện 47,5% kế hoạch tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm nay (4.500 tỷ đồng).

Nhờ ghi nhận khoản lãi mua SDN nói trên, khoản đầu tư tài chính dài hạn của Kinh Bắc tại thời điểm cuối quý III cũng tăng 129% so với đầu năm, đạt 4.347 tỷ đồng, là nguyên nhân chính kéo tổng tài sản tăng 8,9% lên 33.338 tỷ đồng. 

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản là giá trị hàng tồn kho 11.979 tỷ đồng tăng 4%. Các dự án ghi nhận tồn kho nghìn tỷ của Kinh Bắc gồm Khu công nghiệp và khu đô thị Tràng Cát (7.699 tỷ đồng), Khu công nghiệp Tân Phú Trung (1.143 tỷ đồng), Khu đô thị Phúc Ninh (1.105 tỷ đồng). 

Nguồn: BCTC doanh nghiệp. 

Ngoài ra, công ty cũng có hơn 1.075 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại các dự án như dự án tại 84A Hùng Vương, Đà Nẵng, dự án Khu ngoại giao đoàn Hà Nội, Khu công nghiệp Nam Sơn Hạp Lĩnh,...

Mặt khác, lượng tiền mặt của công ty ghi nhận 3.315 tỷ đồng, giảm gần 28% so với đầu năm, trong đó, 1.862 tỷ đồng là đầu tư vào chứng khoán kinh doanh, gồm đầu tư cổ phiếu ITA của Tân Tạo và đầu tư vào Công ty TNHH MTV Phát triển Khách sạn Hoa Sen. Đối với khoản đầu tư vào Hoa Sen (1.855 tỷ đồng), công ty cho biết đã có kế hoạch chuyển nhượng trong ngắn hạn. 

Về phần nợ tài chính, dư nợ tại thời điểm cuối quý III là 6.964 tỷ đồng, giảm 1,2% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, dư nợ trái phiếu đạt 3.846 tỷ đồng, giảm 4,5%.

Trong kỳ, công ty đã chi 1.091 tỷ đồng để trả nợ gốc vay, đồng thời thu 957 tỷ đồng từ đi vay, bên cạnh đó, công ty cũng thu 335 tỷ đồng từ nhận vốn góp của chủ sở hữu, qua đó, dòng tiền tài chính dương 200,6 tỷ đồng. 

Song, dòng tiền kinh doanh và đầu tư lần lượt âm 936 tỷ đồng và 504 tỷ đồng, dẫn đến dòng tiền thuần âm gần 1.240 tỷ đồng. 

chọn
Thủ tướng đề nghị thông xe toàn tuyến Vành đai 3 TP HCM vào tháng 6/2025, nghiên cứu xây dựng Vành đai 4
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị 4 tỉnh, thành phố có tuyến Vành đai 3 TP HCM đi qua phối hợp để giải phóng mặt bằng, khởi công dự án vào 6/2023, cơ bản thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào tháng 6/2025, hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 6/2026.