Lãi suất ngân hàng OceanBank tháng 11/2022 cao nhất là 8,3%/năm

Trong lần phát hành mới nhất, ngân hàng OceanBank đã thực hiện tăng lãi suất của tất cả các kỳ hạn tiền gửi đang được triển khai. Hiện tại, mức lãi suất cao nhất là 8,3%/năm, dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền online trong kỳ hạn 12 - 36 tháng.

Lãi suất ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng cá nhân

Sang tháng mới, Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương (OceanBank) đã tiếp tục tăng lãi suất tiết kiệm đối với tất cả các kỳ hạn tiền gửi của khách hàng cá nhân.

Hiện tại, các khoản tiền gửi tại quầy của khách hàng cá nhân có kỳ hạn 1 - 36 tháng đang được huy động với lãi suất vào khoảng 6 - 8%/năm, với phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Cụ thể, kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng có lãi suất cùng tăng 1,7 điểm % lên mức 6%/năm. Có cùng mức lãi suất 6%/năm là ba kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng sau khi tăng 1 điểm %.

Nhiều kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng đang được niêm yết với cùng mức lãi suất là 7,5%/năm. So với tháng trước, mức lãi suất tiền gửi này tăng 0,9 điểm %.

Lãi suất cao nhất được triển khai cho hình thức gửi tiền này là 8%/năm, quy định cho các kỳ hạn từ 12 tháng đến 36 tháng. Trong đó, kỳ hạn 12 tháng, 13 tháng và 15 tháng có lãi suất tăng 0,9 điểm %; kỳ hạn 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng tăng 0,8 điểm %.

Ảnh: OceanBank

Trường hợp lựa chọn các khoản tiền gửi online thay cho tại quầy, khách hàng sẽ được hưởng biểu lãi suất ngân hàng trong khoảng 6 - 8,3%/năm, kỳ hạn 1 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Trong đó, lãi suất của các kỳ hạn 1 - 5 tháng tương đồng với mức tại quầy là 6%/năm (tăng 1 - 1,6 điểm %); kỳ hạn 6 - 11 tháng là 7,7%/năm (tăng 0,9 điểm %); kỳ hạn 12 - 36 tháng là 8,3%/năm (tăng 1 - 1,1 điểm %).

Ngoài ra, ngân hàng còn đang triển khai các gói tiết kiệm không kỳ hạn hoặc trong thời gian ngắn (1 tuần, 2 tuần và 3 tuần) với lãi suất 0,5%/năm, tăng 0,2 điểm % cho cả tiền gửi tại quầy và online. Lưu ý, chỉ dành riêng cho phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

THỜI HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

Lãi suất cuối kỳ

Tại quầy

Online

Không kỳ hạn

0,5

0,5

1 tuần

0,5

0,5

2 tuần

0,5

0,5

3 tuần

0,5

0,5

01 tháng

6

6

02 tháng

6

6

03 tháng

6

6

04 tháng

6

6

05 tháng

6

6

06 tháng

7,5

7,7

07 tháng

7,5

7,7

08 tháng

7,5

7,7

09 tháng

7,5

7,7

10 tháng

7,5

7,7

11 tháng

7,5

7,7

12 tháng

8

8,3

13 tháng

8

8,3

15 tháng

8

8,3

18 tháng

8

8,3

24 tháng

8

8,3

36 tháng

8

8,3

Nguồn: OceanBank

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng doanh nghiệp

Ghi nhận mới nhất cho thấy, lãi suất ngân hàng OceanBank dành cho khách hàng doanh nghiệp tăng đồng loạt trong tháng này sau khi ổn định vào tháng trước.

Theo đó, ngân hàng nâng 0,6 - 0,9 điểm % lãi suất đối với tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ, kỳ hạn 1 - 24 tháng, lên khoảng 3,6 - 5,3%/năm. Hiện tại, kỳ hạn 24 tháng đang được niêm yết với mức lãi suất cao nhất là 5,3%/năm.

Lãi suất dành cho các phương thức lĩnh lãi khác cũng tăng trong tháng này, cụ thể: lĩnh lãi đầu kỳ là 3,47 - 5,03%/năm (tăng 0,55 - 0,84 điểm %), lĩnh lãi hàng tháng là 3,59 - 5,12%/năm (tăng 0,59 - 0,9 điểm %) và lĩnh lãi hàng quý là 5,06 - 5,14%/năm (tăng 0,62 - 0,64 điểm %).

Tương tự, các khoản tiền gửi Over Night, tài khoản thanh toán, tiết kiệm không kỳ hạn, vốn chuyên dùng và kỳ hạn 1 - 3 tuần cũng có lãi suất tăng 0,05 - 0,1 điểm % lên cùng mức 0,2%/năm trong tháng này.

KỲ HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

VNĐ

Lĩnh lãi cuối kỳ

Lĩnh lãi đầu kỳ

Lĩnh lãi hàng tháng

Lĩnh lãi hàng quý

TGTT và TKKKH, vốn chuyên dùng.

0,2

 

 

 

Over Night

0,2

 

 

 

1 tuần

0,2

 

 

 

2 tuần

0,2

 

 

 

3 tuần

0,2

 

 

 

01 tháng

3,6

3,47

 

 

02 tháng

3,6

3,47

3,59

 

03 tháng

3,85

3,7

3,83

 

04 tháng

3,9

3,75

3,88

 

05 tháng

3,9

3,75

3,87

 

06 tháng

4,1

3,93

4,06

 

07 tháng

4,1

3,93

4,06

 

08 tháng

4,1

3,93

4,05

 

09 tháng

4,3

4,12

4,23

 

10 tháng

4,3

4,12

4,23

 

11 tháng

4,3

4,12

4,22

 

12 tháng

5,25

4,98

5,12

5,14

24 tháng

5,3

5,03

5,04

5,06

Nguồn: OceanBank

chọn
Toàn cảnh vị trí quy hoạch KCN Bắc Thường Tín 112 ha ở nút giao Vành đai 4
KCN Bắc Thường Tín rộng 112 ha ở nút giao Vành đai 4 - cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thuộc địa bàn các xã Liên Phương, Văn Bình, Ninh Sở và Văn Phú, huyện Thường Tín.