Lập đề tài khoa học nghiên cứu toàn diện về nước mắm

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III sẽ là đơn vị đứng ra nghiên cứu đề tài khoa học về hàm lượng và các con số có trong nước mắm.
Lập đề tài khoa học nghiên cứu toàn diện về nước mắm - Ảnh 1.

Sẽ có đề tài khoa học nghiên cứu toàn diện về các chất và thành phần trong nước mắm. (Ảnh: Khải An)

Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III (TP Nha Trang  - Khánh Hòa) cho biết đã nhận được chỉ đạo từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để triển khai nghiên cứu đề tài khoa học liên quan đến tình hình thực tế các dòng sản phẩm của thị trường nước mắm hiện nay.

Đề tài do Tiến sĩ Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn – chuyên ngành Thủy Sản phụ trách. Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu, phân tích, đánh giá các thành phần hóa học, vi sinh, mức giới hạn của các thành phần có trong các loại nước mắm trên thị trường như thế nào.

Phương pháp làm chủ yếu lấy mẫu các loại nước mắm gồm nước mắm truyền thống ở các địa phương và nước mắm của các công ty sản xuất theo phương pháp công nghiệp để phân tích, đánh giá.

Theo đó, đề tài sẽ giúp cơ quan chức năng có sở sở khoa học để soạn thảo tiêu chuẩn nước mắm có căn cứ khoa học, tổ chức các buổi hội thảo, đánh giá, xem xét toàn diện trước khi đưa ra chỉ tiêu nào đó. Dự kiến trong tháng 5/2019, đề tài sẽ bắt đầu triển khai.

Trước đó, nhiều cơ sở sản xuất nước mắm, các Hiệp hội nước mắm đã phản đối về Dự thảo TCQGVN 12607:2010 không phù hợp với qui trình sản xuất nước mắm truyền thống và các chất có trong nước mắm. Do vấp phải nhiều ý kiến nên dự thảo đã chính thức tạm dừng để lấy thêm ý kiến.

chọn