Lệ phí cấp Sổ đỏ tại Hà Nội

Với những người mới mua đất, mới được chuyển nhượng đất và đang thực hiện thủ tục xin cấp sổ đỏ thì chi phí làm sổ đỏ là một trong những vấn đề mà họ quan tâm.

Theo Thông tư 250/2016/TT-BTC, lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) là khoản thu mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử đụng đất.

Điều 3 của Thông tư nêu trên quy định, đây là khoản lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

le phi cap so do tai ha noi
Ảnh minh họa.

Tại Hà Nội, mức lệ phí này được quy định theo Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND). Cụ thể:

Nội dung thu

Đơn vị tính

Mức thu

Cá nhân, hộ gia đình

Tổ chức

Các phường thuộc quận, thị xã

Khu vực khác

Cấp Giấy chứng nhận mới

- Trường hợp Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản gắn liền với đất)

đồng/giấy

25.000

10.000

100.000

- Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

đồng/giấy

100.000

50.000

500.000

Cấp đổi, cấp lại (kể cả cấp lại do hết chỗ xác nhận), xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận

- Trường hợp Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản gắn liền với đất)

đồng/giấy

20.000

10.000

50.000

- Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

đồng/giấy

50.000

25.000

50.000

Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai

đồng/giấy

28.000

14.000

30.000

Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

đồng/văn bản

15.000

7.000

30.000

le phi cap so do tai ha noi Không có tên trong sổ đỏ, ly hôn có được chia nhà?

Việc xác định tài sản có trong thời kỳ hôn nhân là tài sản riêng hay tài sản chung của vợ chồng không căn cứ ...

le phi cap so do tai ha noi Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai?

Theo quy định tại khoản 1 điều 203 Luật Đất đai 2013 thì tranh chấp đất đai mà đương sự có giấy chứng nhận hoặc ...

le phi cap so do tai ha noi Bắt giam nguyên cán bộ làm giả sổ đỏ để lừa đảo hàng chục tỉ đồng

Phạm Thanh Liêm, nguyên cán bộ Phòng Tài chính H.Bắc Bình (Bình Thuận) bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra hành ...

Theo Đời sống & Pháp lý

 
chọn