Licogi 14 báo lãi sau thuế quý IV/2023 giảm 75% dù doanh thu tăng mạnh

Quý IV/2023, Licogi 14 ghi nhận doanh thu thuần và doanh thu tài chính tăng lần lượt 52% và 571% so với cùng kỳ, song, giá vốn tăng và khoản hoàn nhập vào chi phí tài chính giảm khiến lợi nhuận sau thuế công ty giảm 75%.

CTCP Licogi 14 (mã chứng khoán: L14) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023, theo đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần tăng 52% so với cùng kỳ năm 2022, tương đương đạt 67,5 tỷ đồng, chủ yếu nhờ tăng doanh thu trao đổi hàng hoá.

Doanh thu tăng, song, giá vốn trong quý của doanh nghiệp cũng tăng 154%, do đó, lợi nhuận gộp giảm 68% về mức 6,5 tỷ đồng.

Về hoạt động tài chính, doanh thu tài chính của công ty cũng tăng lên mức 9,4 tỷ đồng so với con số 1,4 tỷ đồng cùng kỳ, chủ yếu nhờ lãi đầu tư chứng khoán. Mặt khác, khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn giảm mạnh so với cùng kỳ. 

Kết quả, Licogi 14 báo lãi sau thuế giảm 75% so với cùng kỳ, về mức 8,6 tỷ đồng.

  Kết quả kinh doanh quý IV/2023 của Licogi 14. (Nguồn: TN tổng hợp từ BCTC DN). 

Luỹ kế năm 2023, công ty ghi nhận doanh thu thuần 134,6 tỷ đồng, giảm 22% so với năm 2022 và lợi nhuận sau thuế đạt 24,2 tỷ đồng, tăng 27%.

So sánh với kế hoạch lãi sau thuế năm nay mà doanh nghiệp đã đề ra là 25 tỷ đồng, kết thúc năm 2023, Licogi 14 đã thực hiện được 96,8% chỉ tiêu năm. 

Xét về tài sản, tổng tài sản tính tại ngày 31/12/2023 của doanh nghiệp đạt mức 666 tỷ đồng, tăng 17% so với thời điểm đầu năm 2023, phần lớn do tăng các khoản phải thu trong ngắn hạn. Cụ thể, các khoản phải thu ngắn hạn của doanh nghiệp tăng 100%, lên mức 107,8 tỷ đồng, do tăng khoản phải thu ngắn hạn khách hàng và tăng phải thu ngắn hạn khác.

Tại thời điểm cuối quý IV/2023, Licogi 14 có 233,5 tỷ đồng tiền mặt, chủ yếu là các khoản tiền gửi ngân hàng, báo cáo lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp cho thấy, trong năm, công ty đã chi hơn 373,2 tỷ đồng đầu tư vào tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn. Khoản đầu tư tài chính này cũng đem về cho doanh nghiệp hơn 449 tỷ đồng trong năm vừa qua.

Bên cạnh đó công ty còn ghi nhận hơn 13,5 tỷ đồng khoản đầu tư vào chứng khoán (công ty không cho biết cụ thể về các mã cổ phiếu đang nắm giữ).

Về phần nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Licogi 14 tại cuối năm 2023 là gần 237,7 tỷ đồng, trong đó, dư nợ vay tài chính (cả ngắn và dài hạn) là 51,2 tỷ đồng, phần lớn là vay ngân hàng. 

Trong năm 2023, công ty đã chi hơn 26,6 tỷ đồng để trả nợ gốc vay, cao gấp 2,7 lần cùng kỳ năm ngoái. 

chọn
Toàn cảnh 2 cụm công nghiệp trên tuyến đường 14 làn ở Hưng Yên đang xây dựng
Cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão - Nghĩa Dân và Quảng Lãng - Đặng Lễ nằm đối diện nhau qua tuyến đường 14 làn ở Hưng Yên đang xây dựng hạ tầng.