Lợi nhuận Becamex IJC đạt hơn 70% kế hoạch sau 9 tháng, đang có hơn 1.400 tỷ khoản phải thu

Lợi nhuận sau thuế quý III của Becamex IJC đạt gần 120 tỷ đồng, tăng 44,53% so với cùng kỳ, luỹ kế 9 tháng, lãi sau thuế gần 483 tỷ đồng, giảm 12,84% so với cùng kỳ. Tại cuối quý III, công ty có hơn 1.400 tỷ đồng khoản phải thu trong cả ngắn hạn và dài hạn.

CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, mã chứng khoán: IJC) vừa công bố báo cáo tài chính quý III, theo đó, doanh thu thuần ghi nhận gần 517 tỷ đồng, tăng 42,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp hơn 182,87 tỷ đồng, tăng 19,44%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản tăng 11%, hoạt động thu phí tăng 1,023% do quý III/2021 bị ảnh hưởng của dịch Covid-19), bên cạnh đó, các khoản chi phí tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp giảm so với cùng kỳ.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 119,5 tỷ đồng, tăng 44,53% so với cùng kỳ năm trước. 

 Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của Becamex IJC. Nguồn: BCTC công ty, Quỳnh Anh tổng hợp.

Luỹ kế 9 tháng, tổng doanh thu của Becamex IJC đạt 1.782 tỷ đồng, đạt 63% so với kế hoạch, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu thuần hơn 1.755 tỷ đồng, giảm 24,98%, doanh thu tài chính đạt 2,42 tỷ đồng, giảm 57,99% và thu nhập khác 24,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế gần 483 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch, giảm 12,84% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty ước tính tổng doanh thu hợp nhất cả năm đạt 2.397 tỷ đồng, đạt 85% so với kế hoạch, bằng 91% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 704 tỷ đồng đạt 103% kế hoạch, tăng 13% so năm 2021.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản ghi nhận gần 6.423,3 tỷ đồng, giảm 5,6% so với đầu năm, trong đó tài sản ngắn hạn gần 4.303,2 tỷ đồng (tỷ trọng 67%), giảm 1,5% và tài sản dài hạn gần 2.120,1 tỷ đồng (tỷ trọng 33%), tăng 5,9%.

 Cơ cấu tổng tài sản của Becamex IJC tính đến ngày 30/9. Nguồn: BCTC công ty, Quỳnh Anh tổng hợp.

Hàng tồn kho đạt 3.541,8 tỷ đồng, chiếm 55,1% tổng tài sản, giảm 12% so với đầu kỳ. Trong đó, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang gần 3.523,5 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí dở dang của các công trình xây dựng nhà phố, khu thương mại, nhà biệt thự, nhà chung cư...

Mặt khác, tổng các khoản phải thu đạt 1.414 tỷ đồng, tăng 7,5%, trong đó, trong ngắn hạn là 619 tỷ đồng và trong dài hạn là 795 tỷ đồng, đa phần là phải thu từ khách hàng là các bên liên quan như Becamex IDC, VSIP, Becamex UDJ... và các khách hàng khác. 

Trong đó các dự án này đang trong quá trình xây dựng, phần lớn đang phản ánh chi phí chuyển quyền sử dụng đất. Ngoài ra còn phát sinh một số chi phí khác như khảo sát địa chất địa hình, xây dựng nhà thổ công trình, thi công hệ thống đường giao thông, thoát nước, chi phí sử dụng vốn...

Ngoài ra, tại thời điểm cuối quý III, công ty ghi nhận nợ vay tài chính 968 tỷ đồng, giảm 14% so với đầu năm. 

chọn