Lợi nhuận BV Land cao gấp 9,4 lần cùng kỳ nhờ hợp nhất 2 công ty con

Năm 2022, BV Land đạt lợi nhuận cao gấp 9,4 lần cùng kỳ năm 2021 nhờ hợp nhất hai công ty con mới là Lilama và Areca Việt Nam (chủ dự án BV Bavella Dĩnh Trì). Kết quả này tương đương hoàn thành 97% kế hoạch lợi nhuận.

Quý IV/2022, CTCP BV Land (mã chứng khoán: BVL) đạt doanh thu thuần 384 tỷ đồng, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. 

Lũy kế cả năm 2022, doanh thu thuần đạt 1.160 tỷ đồng, cao gấp 2,84 lần. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu thuần là từ bán hàng hóa, thành phẩm 593 tỷ đồng và kinh doanh bất động sản 527 tỷ đồng, đều tăng vọt so với các giá trị 184,5 tỷ đồng và 1,7 tỷ đồng cùng kỳ năm 2021. 

Ngược lại, mảng đóng góp chính vào tổng doanh thu cùng kỳ là hoạt động xây lắp ghi nhận doanh thu giảm gần 95% còn 11,2 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính năm 2022 của BV Land tăng nhờ tăng lãi tiền gửi, tiền cho vay. Công ty cũng ghi nhận khoản thu nhập khác 59,4 tỷ đồng do hợp nhất kinh doanh, dẫn đến khoản lãi khác tăng mạnh.

Kết quả, công ty báo lãi trước và sau thuế lần lượt là 184 tỷ đồng và 157 tỷ đồng, lần lượt cao gấp 8,2 lần và 9,4 lần so với năm 2021.

 KQKD năm 2022 của BV Land. (Nguồn: HM tổng hợp từ BCTC doanh nghiệp). 

Theo giải trình của BV Land, tăng trưởng này là do việc hợp nhất số liệu báo cáo tài chính của công ty với các đơn vị hai thành viên mới, bao gồm CTCP Đầu tư Xây dựng Lilama và CTCP Areca Việt Nam (chủ dự án BV Bavella Dĩnh Trì, Bắc Giang).  

Năm 2022, Đại hội đồng cổ đông công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu là 1.918 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 162 tỷ đồng. Như vậy, BV Land đã hoàn thành lần lượt 60,48% và 97% kế hoạch năm. 

Bên cạnh đó, tại cuối năm 2022, công ty có 131 tỷ đồng khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn, trong khi đầu năm không ghi nhận khoản này.

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản doanh nghiệp đạt gần 1.845 tỷ đồng, cao gấp 3,56 lần đầu năm. Chiếm gần 45% trong đó là giá trị tồn kho với gần 821 tỷ đồng, cao gấp gần 14 lần đầu kỳ, tăng chủ yếu ở chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Công ty không cho biết cụ thể về khoản mục này. 

Bên cạnh đó, lượng tiền tại thời điểm cuối năm 2022 của BV Land cũng cao gấp 2,4 lần đầu năm, đạt 240 tỷ đồng, chủ yếu tăng tại tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền. Ngược lại, tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng đến 1 năm (ghi nhận là khoản đầu tư tài chính ngắn hạn) tại 4 ngân hàng thương mại giảm 50%.

Về phần nợ tài chính, dư nợ tại thời điểm cuối năm 2022 đạt 547 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm, phần lớn là vay ngân hàng. Trong năm 2022, công ty đã chi gần 363 tỷ đồng để trả nợ gốc vay, ngược lại, vay thêm 366 tỷ đồng (cả ngắn và dài hạn). 

Tag:
chọn
Hình ảnh KCN Sạch rộng gần 145 ha đang xây dựng ở huyện Ân Thi và Khoái Châu, Hưng Yên
Khu công nghiệp Sạch tỉnh Hưng Yên có quy mô 143,08 ha, tổng vốn đầu tư 1.788,59 tỷ đồng, hoạt động đến năm 2071 tại xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu và xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.