Nghị định 65 sửa đổi: Có thể thanh toán trái phiếu bằng BĐS, kéo dài kỳ hạn thêm 2 năm

Bộ Tài chính vừa có tờ trình lên Chính phủ về sửa đổi Nghị định 65, theo đó cho phép doanh nghiệp được thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng tài sản khác như cổ phần, bất động sản; đồng thời, doanh nghiệp được đàm phán để thay đổi kỳ hạn trái phiếu với thời gian tối đa là 2 năm.

Bộ Tài chính vừa có tờ trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số quy định tại các Nghị định quy định về chào bán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. 

Các nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định bao gồm, thứ nhất, quy định doanh nghiệp được thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng tài sản khác

Theo đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định trường hợp doanh nghiệp không thể thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng tiền thì có thể đàm phán với nhà đầu tư để thanh toán bằng tài sản khác theo nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật; phải được người sở hữu trái phiếu chấp thuận; doanh nghiệp phải công bố thông tin và chịu trách nhiệm về tình trạng pháp lý của tài sản sử dụng để thanh toán gốc, lãi trái phiếu. 

Bộ Tài chính cho biết, thời gian qua, một số doanh nghiệp (đặc biệt thuộc nhóm bất động sản) gặp khó khăn thanh toán nghĩa vụ nợ đáo hạn năm 2023, có doanh nghiệp đã đàm phán thanh toán gốc trái phiếu bằng cổ phần, có doanh nghiệp đàm phán với nhà đầu tư để thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng sản phẩm bất động sản. 

Thứ hai, dự thảo mới quy định các trái phiếu đã phát hành trước đây được đàm phán để kéo dài kỳ hạn của trái phiếu. Cụ thể, cho phép các trái phiếu đã hành hành trước đây còn dư nợ thì được đàm phán để thay đổi kỳ hạn với thời gian tối đa là 2 năm; bổ sung quy định trường hợp đàm phán thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu (bao gồm kỳ hạn trái phiếu) mà có nhà đầu tư không chấp thuận thì doanh nghiệp phải thanh toán đầy đủ gốc, lãi trái phiếu cho các nhà đầu tư này. 

Thứ ba, ngưng hiệu lực thị hành đối với một số quy định tại Nghị định số 65 đến hết ngày 31/12/2023.

Cụ thể, đối với quy định về việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân, Bộ Tài chính trình Chính phủ lấy ý kiến Thành viên Chính phủ theo hai phương án. Phương án 1 là ngưng thực hiện đến hết ngày 31/12/2023 và tiếp tục thực hiện các quy định này từ ngày 1/1/2024 và phương án 2 là tiếp tục thực hiện quy định tại Nghị định 65.

Trên cơ sở ý kiến các Bộ, ngành, chuyên gia và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính trình Chính phủ nghiêng về phương án 1 để doanh nghiệp giải quyết các khó khăn trước mắt về thanh khoản và thanh toán các trái phiếu đến hạn năm 2023 - 2024. 

Đối với quy định về xếp hạng tín nhiệm bắt buộc, Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép ngưng thực hiện quy định này đến hết ngày 31/12/20223, từ ngày 1/1/2024 sẽ thục hiện quy định này. Đối với TPDN chào bán ra công chúng, vẫn thực hiện theo lộ trình tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, phải xếp hạn tín nhiệm từ ngày 1/1/2023. 

Đối với quy định về giảm thời gian phân phối trái phiếu, Bộ Tài chính trình Chính phủ ngưng thực hiện quy định này trong vòng một năm. Theo đó, việc phân phối trái phiếu của từng đợt là 90 ngày. Kể từ ngày 1/1/2024, doanh nghiệp sẽ tiếp tục thự hiện theo quy định tại Nghị định số 65, giảm thời gian phân phối từng đợt xuống còn 30 ngày. 

Bộ Tài chính cho biết, sau thời điểm ban hành Nghị định 65/2022/NĐ-CP vào ngày 16/9/2022, cùng với tình hình kinh tế thế giới có những diễn biến bất lợi, thanh khoản và khả năng huy động vốn của doanh nghiệp giảm mạnh. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) chịu tác động mạnh từ các diễn biến trên thị trường tài chính, tiền tệ và thanh khoản của doanh nghiệp phát hành. 

Khó khăn của TPDN hiện nay gồm khối lượng phát hành mới sụt giảm; cầu đầu tư trái phiếu, đặc biệt từ nhà đầu tư cá nhân sụt giảm sau các vụ việc của Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát; khối lượng mua lại trước hạn tăng và có hiện tượng nhà đầu tư bán lại trái phiếu. Bên cạnh đó, khối lượng trái phiếu đến hạn trong thời gian tới lớn, doanh nghiệp có thể gặp khó khăn về dòng tiền, đồng thời vẫn có nhu cầu huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19.

 

chọn
Vì sao biệt thự, nhà phố ế ẩm?
Quỹ đất ở TP HCM ngày càng khan hiếm khiến nguồn cung bị giới hạn, các chủ đầu tư dần hướng đến phân khúc nhà cao cấp. Hiện nay biệt thự, shophouse tại TP HCM giá bán chủ yếu tập trung ở mức giá trên 30 tỷ/căn, vượt xa khả năng chi trả của đa số bộ phận người dân. Do đó, phân khúc này đang rơi vào giai đoạn yếu nhất trong 5 năm qua.