Nhà Đà Nẵng báo lỗ quý III do thị trường chứng khoán biến động

Nhà Đà Nẵng vừa công bố báo cáo tài chính quý III với lỗ sau thuế 28,8 tỷ đồng. Theo giải trình, lợi nhuận công ty giảm là do thị trường chứng khoán có nhiều biến động tiêu cực nên hoạt động đầu tư tài chính không hiệu quả.

Theo báo cáo tài chính quý III vừa công bố, CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã chứng khoán: NDN) ghi nhận doanh thu thuần 1,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là 202,6 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính trong quý cũng giảm 76% còn 13,2 tỷ đồng. Theo Nhà Đà Nẵng giải trình, do thị trường chứng khoán có nhiều biến động tiêu cực nên hoạt động đầu tư tài chính của công ty không hiệu quả, đây cũng là nguyên nhân khiến lợi nhuận giảm so với cùng kỳ. 

Công ty báo lỗ sau thuế 28,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ con số này ở mức 81,4 tỷ đồng. 

KQKD 9 tháng đầu năm của Nhà Đà Nẵng. (Nguồn: Trương Nhi tổng hợp từ BCTC doanh nghiệp). 

Lũy kế 9 tháng đầu, Nhà Đà Nẵng đạt doanh thu thuần 2,4 tỷ đồng, giảm 99% so với cùng kỳ, phần lớn do khoản âm 125,9 tỷ đồng từ doanh thu chuyển nhượng bất động sản, trong khi cùng kỳ con số này ở mức 436,3 tỷ đồng. Mặt khác, doanh thu cung cấp dịch vụ đạt 2,5 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ. 

Doanh thu từ hoạt động tài chính của công ty cũng giảm 73%, đạt 45,2 tỷ đồng, chủ yếu đến từ giảm khoản lãi đầu tư chứng khoán. Tại thời điểm cuối quý III, tổng số tiền đầu tư vào chứng khoán của Nhà Đà Nẵng với giá gốc là 398,5 tỷ đồng, trong khi giá trị hợp lý là 275 tỷ đồng. Con số giá gốc này cũng tương đương giảm 18% giá trị so với đầu năm.

Công ty đã trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán 123,2 tỷ đồng, trong đó, mã SHB của Ngân hàng SHB có mức trích dự phòng cao nhất với 52,6 tỷ đồng, mã VHM của Vinhomes trích 45 tỷ đồng, mã TCB của Techcombank trích 16 tỷ đồng,...

Trong kỳ, công ty đã thoái vốn tại một số mã cổ phiếu như DGC của Hóa chất Đức Giang, mã EIB của Eximbank, mã FLC của FLC, mã KBC của Kinh Bắc, mã MBB của MBBank, mã NVL của Novaland,...

Danh mục đầu từ chứng khoán của Nhà Đà Nẵng. (Nguồn: BCTC doanh nghiệp). 

Quay trở lại với kết quả kinh doanh của Nhà Đà Nẵng, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp tới cuối quý III của công ty cũng đều tăng mạnh. Kết quả, công ty báo lỗ lũy kế 9 tháng gần 124 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ở mức 214,4 tỷ đồng.

Tính tới ngày 30/9, tổng tài sản của Nhà Đà Nẵng giảm 14% so với hồi đầu năm, đạt 1.413 tỷ đồng, phần lớn do giảm 17% tiền mặt (đạt 2.172 tỷ đồng).

Cùng với đó, các khoản phải thu ngắn hạn của công ty cũng giảm 27%, đạt 97,6 tỷ đồng, do giảm các khoản thu từ lãi dự thu tiền gửi có kỳ hạn và không ghi nhận tiền bán chứng khoán chờ về như hồi đầu năm.

Về danh mục hàng tồn kho, công ty ghi nhận 291,2 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm do tăng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại dự án Khu phức hợp Monarchy và thành phẩm bất động sản.

Mặt khác, công ty không ghi nhận khoản nợ tài chính nào tại cuối quý III. Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, trong 9 tháng, công ty có thu 10 tỷ đồng từ đi vay và đã tất toán xong trong kỳ.

Liên quan đến dòng tiền của Nhà Đà Nẵng, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty dương 88,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 480,3 tỷ đồng, chủ yếu nhờ tăng tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu khác.

chọn
Doruco có thể lãi hơn nghìn tỷ nhờ KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2
Theo Chứng khoán SSI, KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2 sẽ là động lực tăng trưởng năm 2025 - 2026 cho Doruco. Lợi nhuận trước thuế dự kiến từ KCN này là 1.087 nghìn tỷ đồng, với giá cho thuê là 75 USD/m2/kỳ, dự kiến cho thuê vào năm 2026.