HoREA: Nội dung hướng dẫn cấp 'sổ đỏ' cho condotel chưa có loại hình nhà phố du lịch

Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) đề xuất Bộ TN&MT bổ sung loại hình nhà phố du lịch trong khu du lịch nghỉ dưỡng vào nội dung văn bản hướng dẫn cấp "sổ đỏ" mới ban hành.

"Nút thắt" pháp lí cho condotel dần được gỡ với nhiều văn bản tích cực 

Ngày 14/2, Bộ Tài nguyên Môi trường đã ban hành văn bản 703/BTN&MT-TCQLĐĐ ngày 14/02/2020 "V/v hướng dẫn về chế độ sử dụng đất và việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải nhà ở" đối với căn hộ du lịch, biệt thự du lịch.

Trong đó, xác định các dự án du lịch nghỉ dưỡng sử dụng đất vào mục đích kinh doanh dịch vụ thuộc loại đất thương mại, dịch vụ.

Nút thắt pháp lí condotel dần được tháo gỡ - Ảnh 1.

Nhiều dự án condotel tại Khánh Hòa có đất ở không hình thành đơn vị ở. (Ảnh: Khải An)

Nhà nước cho các tổ chức thuê đất để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ trên cơ sở dự án đầu tư hoặc có đơn xin thuê đất, với thời hạn thuê đất không quá 50 năm, trường hợp đặc biệt không quá 70 năm; khi hết hạn thì được xem xét gia hạn nếu có nhu cầu.

Bộ TN&MT cũng đề nghị, Sở TN&MT các tỉnh thành tổ chức rà soát các dự án đầu tư du lịch nghỉ dưỡng đã được phê duyệt, để xác định các trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận (sổ đỏ) cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, theo trình tự, thủ tục, hồ sơ qui định của pháp luật về đất đai cho người nhận chuyển nhượng căn hộ du lịch, biệt thự du lịch tại các dự án du lịch nghỉ dưỡng.

Trước đó, Thông tư 21/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về "qui chuẩn thuật quốc gia về nhà chung cư", trong đó có căn hộ lưu trú (condotel).

Bộ Xây dựng cho biết căn hộ lưu trú (Condotel) là căn hộ nằm trong nhà chung cư hỗn hợp, phục vụ mục đích cho thuê lưu trú, có trang thiết bị, dịch vụ cần thiết để người thuê có thể tự phục vụ trong thời gian lưu trú và diện tích sử dụng của căn hộ lưu trú không nhỏ hơn 25 m2.

Diện tích sử dụng căn hộ (trong đó có căn hộ lưu trú - condotel) được tính theo kích thước thông thủy của căn hộ và căn hộ lưu trú (condotel) phải bố trí khu vực riêng, theo dự án được phê duyệt và được quản vận hành theo qui định.

Bộ cũng qui định, căn hộ lưu trú (Condotel) phải được thiết kế tuân thủ qui định hiện hành và các tiêu chuẩn lựa chọn áp dụng cho dự án.

Nút thắt pháp lí condotel dần được tháo gỡ - Ảnh 2.

Văn Bộ TN&MT gửi các Sở TN&MT. (Ảnh: Chụp màn hình)

Ngoài các văn bản trên, Quyết định 3720/QĐ-BVHTTDL ngày 28/10/2019 của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch về "Quy chế quản , kinh doanh loại hình căn hộ du lịch và biệt thự du lịch" cũng nêu rõ quy chế quản lí, kinh doanh này được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch đối với căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, các cơ quan quản về du lịch và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Đồng thời, xác định nguyên tắc các bên có liên quan phải thực hiện các thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng mua bán căn hộ du lịch, biệt thự du lịch phù hợp với qui định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ VHTT-DL cũng khuyến khích các tổ chức, cá nhân sở hữu căn hộ du lịch, biệt thự du lịch thuộc cùng một dự án thống nhất, lựa chọn một tổ chức để kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch.

Trong Qui chế cũng đã xác định quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch đối với căn hộ du lịch, biệt thự du lịch.

Cần làm rõ một số vấn đề

Nhận định về các văn bản trên, ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) cho biết rất hoan nghênh Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chấp thuận các đề xuất của Hiệp hội và đã ban hành các Văn bản hướng dẫn giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu căn hộ du lịch, biệt thự du lịch (condotel) cho các khách hàng (các nhà đầu tư thứ cấp) tại các dự án du lịch nghỉ dưỡng.

Đồng thời, xác định qui chuẩn thuật xây dựng "căn hộ lưu trú (condotel)" và Qui chế quản , kinh doanh loại hình căn hộ du lịch, biệt thự du lịch.

Nút thắt pháp lí condotel dần được tháo gỡ - Ảnh 3.

Pháp lí condotel đang là vấn đề nhiều nhà đầu tư quan tâm. (Ảnh: Khải An)

Tuy nhiên, HoREA các văn bản vẫn còn một số nội dung cần xử lí, như văn bản của Bộ VHTT-DL chỉ mới đề cập đến loại hình "căn hộ du lịch, biệt thự du lịch", chưa bao gồm loại hình "nhà phố du lịch", vì trên thực tế còn có loại hình "nhà phố du lịch", hoặc còn gọi là "boutique du lịch", hoặc "shoptel" trong các khu du lịch nghỉ dưỡng, cũng được bán cho khách hàng (nhà đầu tư thứ cấp).

Hoặc chỉ qui định của Bộ Xây dưng chỉ nói loại hình "căn hộ lưu trú (condotel)" là "căn hộ nằm trong nhà chung cư hỗn hợp", trong lúc, "căn hộ du lịch" tại các khu du lịch nghỉ dưỡng thường được xây dựng thành một tòa nhà cao tầng riêng biệt.

Theo đó, HoREA đề nghị Bộ TN&MT bổ sung Văn bản 703/BTN&MT-TCQLĐĐ ngày 14/02/2020 để hướng dẫn cấp "sổ đỏ" cho nhà phố du lịch trong khu du lịch nghỉ dưỡng.

"Hiệp hội nhận thấy nội dung hướng dẫn cấp "sổ đỏ" cho nhà phố du lịch hoàn toàn phù hợp với các căn cứ pháp luật đã được Bộ TN&MT viện dẫn tại Văn bản 703/BTN&MT-TCQLĐĐ ngày 14/02/2020", ông Châu nhận định.

Ngoài ra, HoREA cũng đề nghị Bộ Xây dựng hoàn thiện "Qui chuẩn xây dựng nhà chung cư" xác định khái niệm căn hộ du lịch (condotel), thay thế khái niệm căn hộ lưu trú (condotel) và giải thích khái niệm căn hộ du lịch (condotel) là căn hộ nằm trong nhà chung cư hỗn hợp, hoặc tòa nhà độc lập phục vụ mục đích cho thuê lưu trú ….

"Hiệp hội cũng đề nghị Bộ Xây dựng đề xuất Thủ tướng Chính phủ qui định cách tính phần diện tích căn hộ du lịch (condotel) thuộc sở hữu riêng, phần diện tích thuộc sở hữu chung, tương tự như cách tính đối với căn hộ chung cư theo qui định của pháp luật về nhà ở, để làm cơ sở cấp "sổ đỏ" cho người mua căn hộ du lịch (condotel)", ông Châu cho biết.

Đồng thời, HoREA đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch xem xét đề xuất bổ sung loại hình "nhà phố du lịch" vào Điều 48 Luật Du lịch để thống nhất quản .

chọn