Sổ đỏ cho condotel được cấp khi nào?

Theo đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, sổ đỏ sẽ được cấp cho condotel khi bên mua có đầy đủ hồ sơ, điều kiện với loại hình này.

Ngày 14/2/2020, Bộ TN&MT có văn bản hướng dẫn về việc "cấp giấy khai sinh" cho loại hình condotel với thời hạn giấy chứng nhận 50 - 70 năm.

Cụ thể, về chế độ sử dụng đất thương mại, dịch vụ đã được qui định tại Điều 153 của Luật Đất đai; thời hạn sử dụng đất được qui định tại Khoản 3 Điều 126 của Luật Đất đai, theo đó thời hạn cho thuê đất đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin thuê đất nhưng không quá 50 năm.

Sổ đỏ cho condotel được cấp khi nào? - Ảnh 1.

Sổ đỏ cho condotel được cấp khi nào?

Đối với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà cần thời hạn dài hơn thì thời hạn cho thuê đất không quá 70 năm. Khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất.

Bộ TN&MT đề nghị Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức rà soát các dự án đầu tư đã được phê duyệt và việc thực hiện giao đất, cho thuê đất của từng dự án để xác định mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất theo qui định của pháp luật về đất đai.

Trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo qui định của pháp luật đất đai và pháp luật khác có liên quan thì thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và không làm thay đổi quy mô, mục tiêu, qui hoạch của dự án.

Đây được coi là tin mừng đối với thị trường condotel sau hơn hai năm trầm lắng vì không có hành lang pháp lý rõ ràng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến tỏ ra băn khoăn vì dự án như thế nào sẽ được cấp sổ đỏ?

Trả lời vấn đề này, ông Mai Văn Phấn, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lí đất đai, Bộ TN&MT cho biết, để cấp được sổ đỏ cho loại hình condotel, bên mua phải có đầy đủ hồ sơ, đủ điều kiện với loại hình này.

Cụ thể, là dự án phải xây dựng đúng với qui hoạch sử dụng đất, có quyết định giao đất, cho thuê đất, có giấy phép xây dựng và hồ sơ hoàn công.

Cũng theo ông Phấn, đối với các dự án pháp lý và giao đất không đúng, cơ quan có thẩm quyền phải rà soát, thẩm định lại dự án đủ điều kiện hay không đủ điều kiện. Nếu không đủ điều kiện thì có thể là rà soát qui hoạch, có điều chỉnh được qui hoạch hay không, việc thu bổ sung nghĩa vụ tài chính có thực hiện được hay không. Đó là tiêu chí cụ thể để xử lý.

chọn