Ông Lương Trí Thìn rời ban quản trị DXS để tập trung cho Tập đoàn Đất Xanh

Bên cạnh ông Thìn, ông Hà Đức Hiếu cũng đồng thời xin từ nhiệm thành viên HĐQT và thành viên ủy ban kiểm toán vì lý do cá nhân.

CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services, mã chứng khoán: DXS) vừa công bố đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lương Trí Thìn và ông Hà Đức Hiếu vào ngày 19/4.

Theo đơn từ nhiệm của ông Lương Trí Thìn, năm 2021, CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) đã thực hiện tái cơ cấu sang mô hình Holdings với hệ sinh thái bất động sản khép kín gồm 5 nhóm ngành chiến lược mũi nhọn là phát triển bất động sản, dịch vụ bất động sản, xây dựng, đầu tư - tài chính và công nghệ.

Trên cương vị Chủ tịch HĐQT DXG, ông Thìn muốn tập trung hơn vào định hướng chiến lược đã đề ra của Đất Xanh, do đó, ông muốn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT tại DXS.

Bên cạnh ông Thìn, ông Hà Đức Hiếu cũng đồng thời xin từ nhiệm thành viên HĐQT và thành viên ủy ban kiểm toán vì lý do cá nhân. Cùng với đó, DXS đã công bố danh sách ứng viên sẽ ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT là ông Dương Văn Bắc và ông Trần Quốc Thịnh.

Vào cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 tới đây, ngoài trình cổ đông thông qua đơn từ nhiệm của ông Lương Trí Thìn và ông Hà Đức Hiếu, cũng như biểu quyết bầu cử ông Dương Văn Bắc và ông Trần Quốc Thịnh vào vị trí thành viên HĐQT, DXS sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với mục tiêu doanh thu 8.400 tỷ đồng, tăng 92% và 1.250 tỷ đồng lãi ròng, gấp đôi năm trước.

chọn
Hình ảnh cầu Như Nguyệt nối Bắc Ninh - Bắc Giang sắp thông xe kỹ thuật
Theo dự kiến, ngày 20/6 tới đây, cầu Như Nguyệt trên tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang nối Bắc Ninh - Bắc Giang sẽ thông xe kỹ thuật.