Phân lô, tách thửa tại Bà Rịa - Vũng Tàu có thể thuận lợi hơn trong thời gian tới

Trong dự thảo điều chỉnh quy định tách thửa tại Bà Rịa - Vũng Tàu, địa phương sẽ bổ sung mới quy định về trường hợp tách thửa khi chưa có quy hoạch 1/500.

(Ảnh minh hoạ: Người Lao động).

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, lãnh đạo tỉnh vừa có cuộc họp Thường trực UBND để nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo dự thảo Quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

Ngày 20/9/2021, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh. Quyết định 15 có hiệu lực kể từ ngày 1/10/2021 và thay thế Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND.

Về cơ bản Quyết định 15 đã đáp ứng tốt yêu cầu về mặt quản lý nhà nước về đất đai, giúp định hướng, hỗ trợ việc thực hiện đúng quy hoạch xây dựng và quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Quyết định 15 còn gặp một số khó khăn, vướng mắc.

Cụ thể, có quy định: Đối với thửa đất trong đô thị, thực hiện tách thửa theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt, trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt thì áp dụng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và quy chế quản lý quy hoạch - kiến trúc đô thị hoặc quy chế quản lý kiến trúc được duyệt.

Đối với thửa đất ngoài đô thị, thực hiện tách thửa theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt, trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt thì áp dụng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và quy chế quản lý kiến trúc (nếu có) được duyệt.

Thực tế, đến nay việc thực hiện lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của các địa phương vẫn chưa được hoàn thành, gặp nhiều khó khăn, do đó việc giải quyết thủ tục tách thửa bị vướng mắc, ảnh hưởng tới quyền lợi của người dân có nhu cầu chính đáng về tách thửa.

Từ đó cho thấy, một số quy định liên quan đến tách thửa đất tại Quyết định số 15 là chưa phù hợp tình hình thực tế, cần thiết phải điều chỉnh, thay đổi, nhằm khắc phục những nội dung chưa phù hợp là cần thiết và cấp bách trong tình hình thực tế hiện nay.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên tham dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến của các thành viên dự họp bổ sung, hoàn thiện lại dự thảo nêu trên báo cáo UBND tỉnh.

Dự thảo điều chỉnh có gì mới?

Dự thảo lần này sẽ điều chỉnh về điều kiện tách thửa, bổ sung mới trường hợp tách thửa khi chưa có quy hoạch 1/500.

Cụ thể, đối với các hộ gia đình, cá nhân, việc tách thửa được thực hiện theo quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 thì áp dụng quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, trường hợp chưa có quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 thì áp dụng quy hoạch xây dựng chung đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Riêng đất nông nghiệp thuộc quy hoạch sử dụng đất là đất nông nghiệp không áp dụng các quy hoạch xây dựng trên khi giải quyết thủ tục tách thửa. 

Đối với tổ chức, doanh nghiệp, việc thực hiện tách thửa theo dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch chi tiết, bản vẽ tổng mặt bằng kèm theo nội dung thiết kế cơ sở của dự án (đối với dự án không phải lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo quy định hiện hành về xây dựng) được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Hạ tầng kỹ thuật toàn bộ dự án phải được nghiệm thu, đủ điều kiện đưa vào sử dụng theo quy định trước khi thực hiện thủ tục tách thửa.

Về diện tích tối thiểu sau khi tách thửa, dự thảo quy định như sau.

Đối với đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, khu vực thuộc phường, thị trấn và huyện Côn Đảo có diện tích và kích thước thửa đất từ 45 m2 trở lên, có cạnh tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý không nhỏ hơn 5 m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5 m tại đường phố có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20 m.

Tối thiểu từ 36 m2 trở lên và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý không nhỏ hơn 4 m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 4 m tại đường phố có lộ giới nhỏ hơn 20 m.

Tại địa bàn các xã còn lại có diện tích và kích thước thửa đất từ 45 m2 trở lên, có chiều sâu thửa đất và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý không nhỏ hơn 5 m.

Đối với đất ở chưa xây dựng nhà ở hoặc nhà ở thiếu giấy tờ theo quy định, khu vực thuộc phường, thị trấn và huyện Côn Đảo có diện tích và kích thước thửa đất từ 60 m2 trở lên và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý không nhỏ hơn 5 m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5 m.

Tại địa bàn các xã còn lại có diện tích và kích thước thửa đất từ 80 m2 trở lên và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý không nhỏ hơn 5m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5 m.

Đối với đất thương mại dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, diện tích và kích thước thửa đất từ 100 m2 trở lên và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý không nhỏ hơn 5 m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5 m.

Đối với đất nông nghiệp thuộc khu vực quy hoạch đất nông nghiệp, quy hoạch đất ở, đất thương mại dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, các thửa đất sau khi tách thửa phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý, kích thước của cạnh tiếp giáp không nhỏ hơn 5 m.

Diện tích tối thiểu của các thửa đất sau khi tách thửa tại địa bàn các phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố và huyện Côn Đảo là 500 m2; tại địa bàn các xã còn lại là 1.000 m2.

Đối với những khu vực có đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng riêng thì diện tích tối thiểu được thực hiện tách thửa theo Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng và hồ sơ đồ án kèm theo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

chọn
Loạt dự án bất động sản nhiều nghìn tỷ của Tập đoàn Phúc Sơn
Trên thị trường bất động sản, Tập đoàn Phúc Sơn được biết là chủ đầu tư của Khu trung tâm thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch 10.000 tỷ đồng tại khu đất sân bay Nha Trang cũ. Doanh nghiệp này cũng đang nắm hàng loạt dự án lớn nhỏ tại Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang và Quảng Ngãi.