Quảng Ngãi rà soát tình hình phân lô, bán đất nền trên địa bàn

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo lãnh đạo địa phương rà soát việc phân lô, bán đất nền trên địa bàn, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 20/1.

Cụ thể, theo Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc và Chủ tịch UBND TP, xã, phường, thị trấn trên địa bàn chủ động nắm thông tin, tăng cường công tác kiểm tra và có biện pháp ngăn chặn ngay từ đầu đối với các trường hợp tách thửa, san lắp mặt bằng với mục đích phân lô, bán nền không đúng qui hoạch, kế hoạch và mục đích sử dụng đất đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Quảng Ngãi rà soát tình hình phân lô, bán đất nền trên địa bàn - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo lãnh đạo địa phương rà soát việc tình hình phân lô, bán đất nền trên địa bàn. (Ảnh: ST).

Thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính theo qui định của pháp luật hiện hành đối với các hành vi vi phạm về lĩnh vực xây dựng, đất đai, kinh doanh bất động sản; kiên quyết xử lí, buộc tháo dỡ các công trình xây dựng trên đất nông nghiệp (không phù hợp mục đích sử dụng đất), xây dựng sai qui hoạch...

Xem xét xử lí kỉ luật đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lí khi để xảy ra tình trạng phân lô, bán nền tự phát; không đảm bảo các yêu cầu về hạ tầng, không phù hợp qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất, ...

Rà soát việc tình hình phân lô, bán đất nền trên địa bàn; báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 20/1/2020 và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng phân lô bán đất nền trái phép trên địa bàn.

Sở Xây dựng chủ động thông tin các dự án đủ điều kiện được chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác quản lí nhà nước và xử lí nghiêm các hành vi vi phạm về đất đai, việc tách thửa; quán triệt cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ liên quan đất đai, tách thửa và có giải pháp nâng cao chất lượng quản lí nhà nước về đất đai, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo liên quan đến vấn đề này.

Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sử dụng nghiệp vụ, chủ động nắm bắt các đối tượng có hành vi phân lô, bán đất nền không đúng qui định, có dấu hiệu "lừa đảo" để có biện pháp ngăn chặn hoặc xử lí theo qui định của pháp luật.

chọn
Đồng Nai dự kiến quy hoạch thêm ba sân bay, ngoài Long Thành
Ba sân bay được tỉnh Đồng Nai dự kiến quy hoạch gồm sân bay lưỡng dụng Biên Hòa, sân bay thủy phi cơ trên sông Đồng Nai và sân bay trên hồ Trị An.