Quảng Ngãi chấn chỉnh việc tách thửa, hợp thửa đất không đúng pháp luật

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản chỉ đạo lãnh đạo Sở ngành, UBND quận, huyện chấn chỉnh công tác quản lí Nhà nước đối với hoạt động tách thửa đất, hợp thửa đất trên địa bàn.

Cụ thể, Giám đốc Sở Xây dựng tăng cường công tác quản lí nhà nước, thường xuyên thanh kiểm tra trong lĩnh vực qui hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng và thị trường bất động sản, đảm bảo việc xây dựng công trình, nhà ở phải phù hợp qui hoạch, thúc đẩy phát triển đô thị và nông thôn; không để hình thành mới những khu dân cư không đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng kĩ thuật.

Quản lí chặt chẽ trong công tác cấp phép xây dựng, kiên quyết xử lí các trường hợp xây dựng không phép, sai phép, các công trình xây dựng không đảm bảo mĩ quan, nhất là tại các khu đô thị mới.

Quảng Ngãi chấn chỉnh việc tách thửa, hợp thửa đất không đúng pháp luật - Ảnh 1.

Phối cảnh một dự án dân cư tại TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: CĐT).

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thường xuyên tổ chức công tác thanh, kiểm tra và quản lí chặt chẽ việc sử dụng đất đai, nhất là các khu đất công do địa phương quản lí; quản lí qui hoạch, trật tự xây dựng; xử lí kịp thời các vi phạm trong việc sử dụng đất đai, xây dựng trái qui định của pháp luật; đặc biệt là các trường hợp tách thửa đất trái phép.

Kiên quyết xử lí đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm lấn chiếm đất công, lấp rạch công cộng, đất bãi bồi ven sông, biển.

Giám đốc Sở TN&MT chỉ đạo thanh kiểm tra thường xuyên, xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm về công tác quản lí, sử dụng đất đai, môi trường tại các khu dân cư tự phát hiện hữu và các trường hợp tách thửa đất không đúng qui định của pháp luật.

Chủ trì, phối hợp các sở, ngành và địa phương khẩn trương tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành Qui định về tách thửa, hợp thửa trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và đúng qui định của pháp luật hiện hành; trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 20/2/2020.

chọn
Bộ Công an: Nhà đầu tư sẽ đuợc nhận lại toàn bộ số tiền bị Tân Hoàng Minh chiếm đoạt
Cơ quan điều tra Bộ Công an cho biết, phía Tân Hoàng Minh đã khắc phục đủ toàn bộ số tiền hơn 8.600 tỷ đồng, nhà đầu tư sẽ nhận lại toàn bộ số tiền bị lừa đảo, chiếm đoạt.