Quảng Trị đấu giá 32 lô đất tại huyện Cam Lộ, khởi điểm từ 1,2 tỷ đồng/lô

32 lô đất thuộc thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, có diện tích từ 200 đến 587 m2/lô.

Công ty đấu giá hợp danh Đất Việt vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ.

Cụ thể là quyền sử dụng 32 lô đất thuộc thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Diện tích các lô đất từ 200 đến 587 m²/lô.

32 lô đất có mức giá khởi điểm từ 1,2 tỷ đồng/lô đến 4,46 tỷ đồng/lô. Tổng giá khởi điểm các lô đất là hơn 58,73 tỷ đồng.

 

 Thông tin 32 lô đất mang ra đấu giá. (Ảnh chụp màn hình).          

 Về hình thức và phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 11/10 đến ngày 23/10 tại Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt; và từ 24/10 đến ngày 25/10 tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ.

Thời gian nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính ngày 25/10 (khách hàng có thể nộp trước thời gian nêu trên) vào tài khoản ngân hàng của Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt.

Buổi đấu giá được tổ chức vào 8h ngày 28/10 tại hội trường UBND thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Thông tin liên hệ:Công ty đấu giá hợp danh Đất Việt, địa chỉ tại số 41 Ngô Quyền, Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Số điện thoại 0905.434.909.

chọn
Doruco có thể lãi hơn nghìn tỷ nhờ KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2
Theo Chứng khoán SSI, KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2 sẽ là động lực tăng trưởng năm 2025 - 2026 cho Doruco. Lợi nhuận trước thuế dự kiến từ KCN này là 1.087 nghìn tỷ đồng, với giá cho thuê là 75 USD/m2/kỳ, dự kiến cho thuê vào năm 2026.