Quy hoạch chung huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040, tầm nhìn năm 2050

Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040, tầm nhìn năm 2050 được UBND tỉnh phê duyệt ngày 9/10/2020.

Phạm vi, quy mô lập quy hoạch

Khu vực lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của huyện Cô Tô gồm các đảo chính là Cô Tô lớn, Thanh Lân, Cô Tô con, đảo Trần, các đảo nhỏ khác và khu vực biển trong phạm vi ranh giới huyện. 

Ranh giới phía bắc giáp đảo Cái Chiên, đảo Vĩnh Thực; phía nam giáp vùng biển Bạch Long Vĩ; phía đông giáp hải phận quốc tế; phía tây giáp huyện Vân Đồn.

Tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 5.175,45 ha, trong đó diện tích lập quy hoạch trực tiếp khoảng 1.500 ha (không nghiên cứu vào đất rừng tự nhiên, hạn chế tối đa việc nghiên cứu quy hoạch vào đất quốc phòng); diện tích mặt nước, bãi cát, đồi núi, đất quốc phòng nghiên cứu gián tiếp kết nối không gian khoảng 3.675 ha.

Mục tiêu

Phát triển Khu du lịch Cô Tô trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đặc sắc về văn hoá và sinh thái biển đảo của tỉnh Quảng Ninh và vùng ven biển vịnh Bắc Bộ; liên kết chặt chẽ với Vân Đồn trở thành vùng du lịch Vân Đồn - Cô Tô (được xác định là một trong hai diểm đột phá về du lịch của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2030);

Nâng cao vai trò, vị trí của huyện Cô Tô, kết nối chặt chẽ với huyện Vân Đồn, TP Hạ Long, Móng Cái để tạo ra một chuỗi sản phẩm du lịch biển đảo cao cấp, độc đáo, khác biệt trên cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, phát huy giá trị cảnh quan thiên nhiên, văn hoá, lịch sử;

Xây dưng đồng bộ các chức năng thương mại, dịch vụ; văn hoá thể thao, vui chơi giải trí; các khu dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng cao cấp; các cơ sở HTXH, HTKT phục vụ các hoạt động du lịch phát triển dân cư, nhiên cứu khoa học, thiên nhiên, môi trường sinh thái... đáp ứng các nhu cầu pát triển khách du lịch, các yêu cầu về ANQP, ổn định dân cư biên giới hải đảo, tạo dựng việc làm cho người lao động địa phương;...

*XEM và TẢI VỀ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040, tầm nhìn năm 2050 ở dưới đây:

Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040, tầm nhìn năm 2050

chọn
Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành cực tăng trưởng của vùng động lực kinh tế miền Trung
Theo Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đà Nẵng sẽ t ập trung phát triển kinh tế theo ba trụ cột gồm du lịch, kinh tế tri thức và trung tâm dịch vụ chất lượng cao, mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của vùng động lực kinh tế miền Trung.