Quy hoạch chung xây dựng huyện Thanh Oai đến năm 2030

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Oai đến năm 2030 được UBND TP Hà Nội phê duyệt ngày 27/08/2014

Phạm vi quy hoạch 

Theo quyết định, phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ diện tích theo địa giới hành chính huyện Thanh Oai, gồm 21 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Kim Bài (huyện lỵ) và 20 xã: Bích Hòa, Bình Minh, Cao Dương, Cao Viên, Cự Khê, Dân Hòa, Đỗ Động, Hồng Dương, Kim An, Kim Thư, Liên Châu, Mỹ Hưng, Phương Trung, Tam Hưng, Tân Ước, Thanh Cao, Thanh Mai, Thanh Thùy, Thanh Văn, Xuân Dương.  

Tổng diện tích tự nhiên của huyện là 142,31km2; phía đông giáp huyện Thường Tín; phía tây giáp huyện Chương Mỹ; phía nam giáp huyện Ứng Hòa và huyện Phú Xuyên; phía bắc giáp quận Hà Đông và huyện Thanh Trì. 

Tính chất vùng

Thanh Oai là huyện ngoại thành phía tây nam, trong hành lang xanh của TP Hà Nội với tính chất cơ bản là nông nghiệp sinh thái kết hợp các làng nghề và cụm đổi mới gắn liền với phát triển công nghiệp và dịch vụ, du lịch và bảo vệ giá trị cảnh quan, môi trường sinh thái chất lượng cao, phát triển kinh tế tổng hợp. 

Các dự báo phát triển vùng 

Về dân số, dự báo dân số tối đa đến năm 2030 khoảng 260.000 người, trong đó dân số đô thị khoảng 65.000 người (thị trấn Kim Bài, khu đô thị Thanh Hà, Mỹ Hưng (thuộc QHPK đô thị S4) và khu vực thuộc QHPK đô thị GS), dân số khoảng 196.000 người. 

Về quy mô đất đai, tổng diện tích đất trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch (toàn bộ địa giới hành chính của huyện Thanh Oai) khoảng 12.385,56 ha. Trong đó bao gồm đất tự nhiên đô thị khoảng 1.152,51 ha (chiếm khoảng 9,3% diện tích đất tự nhiên), trong đó đất xây dựng đô thị khoảng 856,66 ha, chỉ tiêu khoảng 131,79 m2/người, đất ngoài phạm vi xây dựng đô thị khoảng 295,85 ha.

Đất tự nhiên nông thôn khoảng 11.233,05 ha, trong đó đất phục vụ đô thị khoảng 773,83 ha, đất xây dựng điểm dân cư nông thôn khoảng 1.372,41 ha, chỉ tiêu khoảng 70,38 m2/người, đất khác khoảng 9.086,81 ha. 

XEM và TẢI VỀ  quyết định quy hoạch và các bản đồ trong đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Oai ở dưới đây:      

  - Bản vẽ định hướng phát triển không gian:      

 

  Bản vẽ định hướng phát triển không gian huyện Thanh Oai. 

 

chọn