Sầm Sơn, Thanh Hóa đấu giá 127 lô đất tại dự án Đồng Bông – Đồng Sác, khởi điểm hơn 88 tỷ đồng

127 lô đất với tổng diện tích 14.311 m2 tại dự án Khu nhà ở thuộc khu tái định cư Đồng Bông - Đồng Sác xã Quảng Đại, TP Sầm Sơn sẽ được đấu giá vào ngày 10/10 tới đây.

Đơn vị có tài sản là UBND TP Sầm Sơn. Tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Hàm Rồng, địa chỉ tại 69 Trịnh Tạc, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, điện thoại 02373877777.

Các lô đất có tổng diện tích 14.311 m2, hiện trạng đã được bồi thường giải phóng mặt  bằng và đầu tư hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Thời hạn sử dụng đất không quá 50 năm tính từ ngày UBND tỉnh ký quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Tổng giá khởi điểm đấu giá trọn gói 127 lô đất là 88.158.894.109 đồng. Tiền đặt trước là 17.631.779.000 đồng/hồ sơ.  Phí mua hồ sơ 3.000.000 đồng/hồ sơ.

Tổng mức đầu tư của dự án là 229.658.894.109 đồng, bao gồm giá khởi điểm quyền sử dụng đất và khái quát tổng mức đầu tư phần xây nhà thô.

Xem tài sản trong ba ngày từ 27/9 đến 29/9 tại khu đất đấu giá.

Bán hồ sơ đấu giá từ ngày 24/9 đến 17h ngày 7/10 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hàm Rồng và UBND xã Quảng Đại từ nay đến 17h ngày 7/10.

Tiếp nhận hồ sơ từ nay đến ngày 7/10 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hàm Rồng.

Nộp tiền đặt trước từ ngày 6/10 đến 17h ngày 8/10. Khách hàng nộp tiền vào số tài khoản 50110001178868 của Công ty Đấu giá Hợp danh Hàm Rồng mở tại Ngân hàng BIDV, chi nhánh Thanh Hóa.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp từng vòng theo phương thức trả giá lên.

Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào lúc 14h ngày 10/10 tại UBND xã Quảng Đại, TP Sầm Sơn.

chọn
Đã phong toả hơn 4.000 tỷ đồng vụ Tân Hoàng Minh
Theo Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cơ chức năng đã kê biên phong tỏa 4.000 tỷ đồng trong vụ án Tân Hoàng Minh.