So sánh giá vàng hôm nay 24/10: Vàng SJC kéo dài chuỗi ngày giảm

Giá vàng hôm nay ngày 24/10, vàng miếng SJC tiếp tục kéo dài chuỗi ngày giảm. Các loại vàng 9999, vàng nữ trang 24K, vàng nhẫn 18K cũng ghi nhận giá giảm không quá 100.000 đồng/lượng.

Bảng giá vàng SJC hôm nay tại các hệ thống lúc 13h30 ngày 24/10/2020

Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 26/10

Giá vàng SJC tại các cửa hàng kinh doanh trên toàn quốc giảm 50.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.

Cửa hàng Mi Hồng ghi nhận giá trần mua vào vàng SJC cao nhất là 55,97 triệu đồng/lượng và giá trần bán ra là 56,37 triệu đồng/lượng ở Vàng bạc đá quí Sài Gòn.

Ngân hàng Eximbank điều chỉnh vàng SJC giảm 50.000 đồng/lượng ở cả hai hướng mua vào và bán ra.

Giá vàng SJC

Khu vực

Phiên sáng 23/10

Phiên hôm nay 24/10

Chênh lệch

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng

Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng

Vàng bạc đá quí Sài Gòn

TP HCM

55,83

56,33

55,85

56,35

+20

+20

Hà Nội

55,83

56,35

55,85

56,37

+20

+20

Hệ thống Doji

Hà Nội

55,95

56,23

55,95

56,25

-

+20

TP HCM

55,85

56,25

55,90

56,30

+50

+50

Tập đoàn Phú Quý

Hà Nội

55,95

56,25

55,90

56,25

-50

-

Cửa hàng vàng bạc đá quí Phú Nhuận

TP HCM

55,90

56,30

55,90

56,30

-

-

Hà Nội

55,90

56,30

55,90

56,30

-

-

Bảo Tín Minh Châu

Toàn quốc

55,95

56,22

55,91

56,20

-40

-20

Mi Hồng

TP HCM

55,95

56,20

55,97

56,17

+20

-30

Tại ngân hàng Eximbank

Toàn quốc

55,95

56,25

55,90

56,20

-50

-50

Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 13h30. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn).

Bảng giá vàng 24K hôm nay tại các hệ thống lúc 13h30 ngày 24/10/2020

Ở hướng mua vào, giá vàng 24K đang ghi nhận diễn biến trái chiều khi tăng 100.000 đồng/lượng (hệ thống Doji), trong khi Vàng bạc đá quí Sài Gòn niêm yết giảm 100.000 đồng/lượng.

Doanh nghiệp Mi Hồng niêm yết giá trần mua vào cao nhất là 53,30 triệu đồng/lượng so với giá trần bán ra là 54,05 triệu đồng/lượng ở tập đoàn Doji.

Giá vàng 24K

Khu vực

Phiên sáng 23/10

Phiên hôm nay 24/10

Chênh lệch

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng

Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng

Vàng bạc đá quí Sài Gòn

TP HCM

52,99

53,69

52,90

53,60

-90

-90

Tập đoàn Doji

Hà Nội

52,85

54,00

52,95

54,05

+100

+50

TP HCM

52,85

54,00

52,95

54,05

+100

+50

Tập đoàn Phú Quý

Hà Nội

52,80

53,80

52,80

53,80

-

-

Hệ thống PNJ

TP HCM

53,00

53,80

52,95

53,75

-50

-50

Bảo Tín Minh Châu

Toàn quốc

52,80

53,80

52,75

53,75

-50

-50

Mi Hồng

TP HCM

53,35

53,65

53,30

53,60

-50

-50

Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 13h30. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn).

Bảng giá vàng 18K hôm nay tại các hệ thống lúc 13h30 ngày 24/10/2020

Tập đoàn Doji đang giao dịch giá vàng 18K giảm nhẹ 70.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Tuy nhiên, Hệ thống Doji lại điều chỉnh tăng 40.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua bán.

Vàng nhẫn 18K đạt ngưỡng giá trần bán ra 39,54 triệu đồng/lượng và 41,54 triệu đồng/lượng đều tại Doji.

Giá vàng 18K

Khu vực

Phiên sáng 23/10

Phiên hôm nay 24/10

Chênh lệch

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng

Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng

Vàng bạc đá quí Sài Gòn

TP HCM

38,42

40,42

38,35

40,35

-70

-70

Tập đoàn Doji

Hà Nội

39,50

41,50

39,54

41,54

+40

+40

TP HCM

39,50

41,50

39,54

41,54

+40

+40

Hệ thống PNJ

TP HCM

39,10

40,50

39,06

40,46

-40

-40

Mi Hồng

TP HCM

35,50

37,50

35,50

37,50

-

-

Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 13h30. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn).

chọn