So sánh giá vàng hôm nay 23/10: SJC giảm nhẹ 80.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 23/10, vàng SJC tại các hệ thống giảm thêm 80.000 đồng/lượng. Trong khi đó, các loại vàng 9999, vàng nữ trang 24K, vàng nhẫn 18K mất thêm không quá 200.000 đồng/lượng.

Bảng giá vàng SJC hôm nay tại các hệ thống lúc 13h30 ngày 23/10/2020

Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 24/10

Giá vàng SJC tại các cửa hàng kinh doanh trên toàn quốc ở hướng mua vào và bán ra tiếp tục giảm từ 30.000 - 80.000 đồng/lượng.

Doanh nghiệp Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý và Mi Hồng ghi nhận giá trần mua vào vàng SJC đạt mốc 55,95 triệu đồng/lượng, giá trần bán ra tại hệ thống Vàng bạc đá quí Sài Gòn là 56,35 triệu đồng/lượng.

Ngân hàng Eximbank điều chỉnh tăng 50.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng SJC

Khu vực

Phiên sáng 22/10

Phiên hôm nay 23/10

Chênh lệch

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng

Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng

Vàng bạc đá quí Sài Gòn

TP HCM

55,90

56,40

55,83

56,33

-70

-70

Hà Nội

55,90

56,42

55,83

56,35

-70

-70

Hệ thống Doji

Hà Nội

55,95

56,28

55,95

56,23

-

-50

TP HCM

55,85

56,25

55,85

56,25

-

-

Tập đoàn Phú Quý

Hà Nội

55,95

56,30

55,95

56,25

-

-50

Cửa hàng vàng bạc đá quí Phú Nhuận

TP HCM

55,95

56,35

55,90

56,30

-50

-50

Hà Nội

55,95

56,35

55,90

56,30

-50

-50

Bảo Tín Minh Châu

Toàn quốc

55,98

56,28

55,95

56,22

-30

-60

Mi Hồng

TP HCM

56,03

56,23

55,95

56,20

-80

-30

Tại ngân hàng Eximbank

Toàn quốc

55,90

56,20

55,95

56,25

+50

+50

Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 13h30. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn).

Bảng giá vàng 24K hôm nay tại các hệ thống lúc 13h30 ngày 23/10/2020

Hệ thống DOJI và Phú Quý ghi nhận chiều mua vào vàng 24K giảm chung ngưỡng 100.000 đồng/lượng. Trong khi, chiều bán ra giảm 200.000 đồng/lượng tại Bảo Tín Minh Châu.

Giá trần mua - bán lần lượt là 53,35 triệu đồng/lượng (Mi Hồng) và 54,00 triệu đồng/lượng (Tập đoàn Doji).

Giá vàng 24K

Khu vực

Phiên sáng 22/10

Phiên hôm nay 23/10

Chênh lệch

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng

Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng

Vàng bạc đá quí Sài Gòn

TP HCM

53,05

53,75

52,99

53,69

-60

-60

Tập đoàn Doji

Hà Nội

52,95

54,10

52,85

54,00

-100

-100

TP HCM

52,95

54,10

52,85

54,00

-100

-100

Tập đoàn Phú Quý

Hà Nội

52,80

53,80

52,80

53,80

-

-

Hệ thống PNJ

TP HCM

53,05

53,85

53,00

53,80

-50

-50

Bảo Tín Minh Châu

Toàn quốc

52,90

54,00

52,80

53,80

-100

-200

Mi Hồng

TP HCM

53,45

53,75

53,35

53,65

-100

-100

Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 13h30. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn).

Bảng giá vàng 18K hôm nay tại các hệ thống lúc 12h00 ngày 23/10/2020

Tập đoàn Doji điều chỉnh giá vàng 18K ở cả hai chiều mua vào - bán ra tiếp đà giảm 80.000 đồng/lượng.

Giá trần mua - bán loại vàng nhẫn 18K đạt ngưỡng tương ứng với 39,50 triệu đồng/lượng và 41,50 triệu đồng/lượng đều tại Doji.

Giá vàng 18K

Khu vực

Phiên sáng 22/10

Phiên hôm nay 23/10

Chênh lệch

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng

Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng

Vàng bạc đá quí Sài Gòn

TP HCM

38,47

40,47

38,42

40,42

-50

-50

Tập đoàn Doji

Hà Nội

39,58

41,58

39,50

41,50

-80

-80

TP HCM

39,58

41,58

39,50

41,50

-80

-80

Hệ thống PNJ

TP HCM

39,14

40,54

39,10

40,50

-40

-40

Mi Hồng

TP HCM

35,50

37,50

35,50

37,50

-

-

Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 13h30. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn).

chọn