So sánh giá vàng hôm nay 22/10: SJC tiếp tục trượt dốc xuống ngưỡng thấp

Giá vàng hôm nay 22/10, vàng SJC tiếp tục trượt dốc tại các cửa hàng kinh doanh. Vàng 9999, vàng nữ trang 24K, vàng nhẫn 18K cũng giảm không nhiều hơn 200.000 đồng/lượng.

Bảng giá vàng SJC hôm nay tại các hệ thống lúc 13h00 chiều ngày 22/10/2020

Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 23/10

Tại thời điểm khảo sát, vàng SJC đang được Mi Hồng giao dịch ngưỡng cao nhất là 56,03 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,42 triệu đồng/lượng (bán ra) tại cửa hàng vàng bạc đá quí Sài Gòn

Giá vàng SJC ở chiều mua vào giảm 150.000 đồng/lượng và giảm 100.000 đồng/lượng chiều bán.

Tại ngân hàng Eximbank, vàng miếng SJC ở hướng mua vào và bán ra giảm 150.000 đồng/lượng.

Giá vàng SJC

Khu vực

Phiên sáng 21/10

Phiên hôm nay 22/10

Chênh lệch

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng

Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng

Vàng bạc đá quí Sài Gòn

TP HCM

55,95

56,45

55,90

56,40

-50

-50

Hà Nội

55,95

56,47

55,90

56,42

-50

-50

Hệ thống Doji

Hà Nội

56,10

56,35

55,95

56,28

-150

-70

TP HCM

56,00

56,35

55,85

56,25

-150

-100

Tập đoàn Phú Quý

Hà Nội

56,10

56,35

55,95

56,30

-150

-50

Cửa hàng vàng bạc đá quí Phú Nhuận

TP HCM

56,05

56,40

55,95

56,35

-100

-50

Hà Nội

56,05

56,40

55,95

56,35

-100

-50

Bảo Tín Minh Châu

Toàn quốc

56,11

56,33

55,98

56,28

-130

-50

Mi Hồng

TP HCM

56,10

56,30

56,03

56,23

-70

-70

Tại ngân hàng Eximbank

Toàn quốc

56,05

56,35

55,90

56,20

-150

-150

Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 13h00. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn).

Bảng giá vàng 24K hôm nay tại các hệ thống lúc 13h00 chiều ngày 22/10/2020

Hiện tại, giá vàng 24K tại hệ thống Mi Hồng đang niêm yết chiều mua vào cao nhất với mức 53,45 triệu đồng/lượng và 54,10 triệu đồng/lượng tại cửa hàng Doji chi nhánh TP HCM.

Giá mua - bán vàng nữ trang 24k đồng/lượng tại các hệ thống kinh doanh cùng giảm 100.000 đồng/lượng.

Giá vàng 24K

Khu vực

Phiên sáng 21/10

Phiên hôm nay 22/10

Chênh lệch

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng

Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng

Vàng bạc đá quí Sài Gòn

TP HCM

53,12

53,82

53,05

53,75

-70

-70

Tập đoàn Doji

Hà Nội

53,02

54,20

52,95

54,10

-70

-100

TP HCM

53,02

54,20

52,95

54,10

-70

-100

Tập đoàn Phú Quý

Hà Nội

52,80

53,80

52,80

53,80

-

-

Hệ thống PNJ

TP HCM

53,15

53,95

53,05

53,85

-100

-100

Bảo Tín Minh Châu

Toàn quốc

52,95

54,05

52,90

54,00

-50

-50

Mi Hồng

TP HCM

53,45

53,80

53,45

53,75

-

-50

Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 13h00. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn).

Bảng giá vàng 18K hôm nay tại các hệ thống lúc 13h00 chiều ngày 22/10/2020

Tính tới thời điểm hiện tại, giá vàng 18K tại tập đoàn Doji chi nhánh TP HCM niêm yết giá mua vào cao nhất là 39,58 triệu đồng/lượng và 41,58 triệu đồng/lượng chiều bán ra ở hệ thống Hà Nội.

Nhìn chung, vàng nhẫn 18k ở cả hai chiều mua vào - bán ra tại các hệ thống giảm 70.000 đồng/lượng (tại Doji và PNJ).

Giá vàng 18K

Khu vực

Phiên sáng 21/10

Phiên hôm nay 22/10

Chênh lệch

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng

Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng

Vàng bạc đá quí Sài Gòn

TP HCM

38,52

40,52

38,47

40,47

-50

-50

Tập đoàn Doji

Hà Nội

39,65

41,65

39,58

41,58

-70

-70

TP HCM

39,65

41,65

39,58

41,58

-70

-70

Hệ thống PNJ

TP HCM

39,21

40,61

39,14

40,54

-70

-70

Mi Hồng

TP HCM

35,50

37,50

35,50

37,50

-

-

Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 13h00. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn).

chọn