Sonadezi Châu Đức dự chi hơn 900 tỷ đồng cho GPMB, đặt mục tiêu lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng

Năm nay, Sonadezi lên kế hoạch lợi nhuận tăng 7%, tương đương đạt 210,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty cũng dự kiến chi hơn 900 tỷ đồng cho công tác bồi thường, GPMB đối với khu đất 69,25 ha (KCN 46 ha, KĐT 23,25 ha).

Dự chi hơn 900 tỷ đồng cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) vừa công bố của CTCP Sonadezi Châu Đức (mã chứng khoán: SZC), năm nay, công ty đặt mục tiêu doanh thu 914,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 210,3 tỷ đồng, tăng gần 7% so với kết quả thực hiện được trong năm 2022.

Sonadezi Châu Đức cho biết, 2 mảng chính dự kiến đem về doanh thu chủ yếu cho công ty là cho thuê đất công nghiệp (khoảng 555,8 tỷ đồng) và mảng kinh doanh bất động sản (BĐS) dân dụng (khoảng 221,6 tỷ đồng), tiếp đến là kinh doanh thu phí đường bộ khoảng 86,4 tỷ đồng, kinh doanh sân golf Châu Đức khoảng 40 tỷ và các hoạt động kinh doanh khác của công ty.

Để hoàn thành các kế hoạch như trên, công ty sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tiếp thị thu hút đầu tư cho thuê đất công nghiệp vì đây vẫn là nguồn doanh thu chủ yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 

Bên cạnh đó, công ty sẽ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư (KDC) Sonadezi Hữu Phước – giai đoạn 2. Theo cập nhật từ phía Sonadezi Châu Đức, đến nay, dự án trên đã hoàn tất giai đoạn góp vốn đối với 239 lô nhà liên kế, đã hoàn tất công tác đo đạc tài sản gắn liền với đất phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho 75 căn shophouse.

Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước. (Ảnh: Sonadezi Châu Đức).

Bên cạnh dự án trên, công ty sẽ hoàn tất thủ tục pháp lý và triển khai xây dựng hạ tầng phân kỳ Khu đô thị (KĐT) phía bắc để tiếp tục tạo thêm sản phẩm đưa vào tiếp thị kinh doanh. 

Đối với dự án sân golf Resort 18 lỗ, đây là dịch vụ gia tăng cho Khu đô thị Châu Đức nhằm đáp ứng thêm về nhu cầu giải trí cho các nhà đầu tư trong khu công nghiệp (KCN). Năm nay, Sonadezi Châu Đức dự kiến đầu tư 23 tỷ đồng để đầu tư xây dựng dự án này.

Công ty sẽ hoàn tất công tác thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự án cũng như hoàn tất thủ tục xin cấp phép xây dựng, hoàn thiện thiết kế bản bản vẽ thi công và dự toán xây dựng các hạng mục của công trình của dự án.

Về các công tác đất đai, đầu tiên, công ty sẽ tập trung xóa da beo các khu vực đất KDC Sonadezi Hữu Phước và KCN có kế hoạch dự kiến đưa vào kinh doanh cho thuê.

Sonadezi Châu Đức cũng sẽ tiếp tục nhận bàn giao mặt bằng từ các hộ dân với diện tích 117 ha (KCN 95 ha, KĐT 22 ha).  

Đối với công tác xin thuê/giao đất, công ty dự kiến thực hiện thủ tục xin giao/thuê đất diện tích 250 ha (KCN 100 ha; KĐT 150 ha); thực hiện thủ tục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 108 ha KCN.

Ngoài ra, Sonadezi Châu Đức cũng sẽ lập và phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng diện tích 69,25 ha với tổng kinh phí dự kiến 956,8 tỷ đồng (KCN 46 ha tương ứng 654,5 tỷ đồng; KĐT 23,25 ha tương ứng 302,25 tỷ đồng). 

Công ty sẽ thực hiện chi trả kinh phí bồi thường diện tích 69,25 ha với số tiền 969 tỷ đồng (KCN 46 ha tương ứng 660,7 tỷ đồng; KĐT 23,5 ha tương ứng 308 tỷ đồng). 

Trả cổ tức 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20%

Tại Đại hội năm nay, Sonadezi Châu Đức cũng dự kiến trình cổ đông thông qua phương án phát chi trả cổ tức năm 2022 tỷ lệ 20% bằng cổ phiếu.

Cụ thể, công ty dự kiến phát hành 20 triệu cổ phiếu để trả cổ tức và tăng quy mô vốn điều lệ để phục vụ hoạt động của công ty. Tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1, tức là mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 5 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. 

Nguồn vốn thực hiện là từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Sau chào bán, vốn điều lệ của đơn vị sẽ tăng từ 1.000 tỷ đồng lên 1.200 tỷ đồng (tương đương 120 triệu cổ phiếu đang lưu hành). 

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, công ty dự kiến trích các quỹ 53,4 tỷ đồng và chi 120 tỷ đồng trả cổ tức với tỷ lệ 10% vốn điều lệ. 

chọn
Hải Phòng yêu cầu Kinh Bắc khởi công các dự án Tràng Cát, Tràng Duệ 3 vào giữa 2024
TP Hải Phòng đã yêu cầu nhà đầu tư các dự án Khu đô thị Tràng Cát và KCN Tràng Duệ 3 tập trung thực hiện theo tiến độ, khởi công các dự án vào tháng 5 và tháng 6/2024.