Tân Tạo (ITA) đính chính số tiền gần 2.000 tỷ đồng tạm ứng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến

Trong BCTC hợp nhất quý II/2022 được công bố lại vào ngày 5/8 vừa qua, số tiền mà Tân Tạo (ITA) chi tạm ứng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến giảm từ 1.937 tỷ đồng xuống còn 633,3 tỷ đồng so với bản báo cáo công bố ngày 29/7.

CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã chứng khoán: ITA) vừa công bố lại báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 vào ngày 5/8 vừa qua. Theo công ty, việc thay đổi này là do trong báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 được công bố vào ngày 29/7 trình bày chỉ tiêu do hạch toán sai.

Điểm đáng chú ý trong báo cáo mới là việc thay đổi về số tiền cũng như mục đích chi tạm ứng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến (Maya Dangelas) Chủ tịch HĐQT công ty.

Cụ thể, trong báo cáo tài chính ngày 5/8 số tiền mà Tân Tạo (ITA) chi tạm ứng cho bà Yến là 633,3 tỷ đồng, chi theo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần theo nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua ngày 29/4. 

 Chi tiết thay đổi khoản chi tạm ứng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến trên BCTC đính chính của Tân Tạo (ITA). (Nguồn: Tân Tạo (ITA).

Còn theo báo cáo tài chính được công bố ngày 29/7, số tiền chi tạm ứng cho bà Yến lên tới 1.937 tỷ đồng, với mục đích để bà Yến tham gia các dự án tại Hoa Kỳ.

Sau thay đổi, khoản chi cho bên liên quan của Tân Tạo (ITA) cũng giảm từ 3.381 tỷ đồng xuống còn 2.078 tỷ đồng, kéo theo giá trị tài sản ngắn hạn cũng giảm từ 7.600 tỷ đồng còn khoảng 6.264 tỷ đồng

Bên cạnh đó, khoản tài sản dài hạn của công ty lại tăng lên 6.982 tỷ đồng so với 5.646 tỷ đồng trước đó, do thay đổi khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, tăng từ 1.501 tỷ đồng lên 2.836 tỷ đồng, nhờ ghi nhận mới 1.335 tỷ đồng khoản ủy thác đầu tư. Ngoài các thay đổi trên, các chỉ tiêu khác vẫn giữ nguyên như báo cáo cũ.

Về tình hình kinh doanh của công ty, 6 tháng đầu năm, Tân Tạo (ITA) ghi nhận doanh thu thuần 373,2 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, do tăng doanh thu từ cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng (246 tỷ đồng) và doanh thu cung cấp dịch vụ khác (61,5 tỷ đồng). Công ty báo lãi sau thuế đạt 132,7 tỷ đồng, tăng 75%.

Năm nay, công ty có kế hoạch hoàn thiện cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Tân Đức giai đoạn 2; xây dựng và bán khu An Khang – Thuộc khu đô thị Tân Đức Ecity; hoàn thiện và bán nhà ở khu Tài Lộc, Hạnh Phúc, khu Thiên Nga, khu đô thị Ecity Tân Đức; đầu tư trang thiết bị Bệnh viện đa khoa Tân Tạo. 

Ngoài các dự án sẵn có, công ty cũng dự kiến đẩy nhanh tiến độ, chuẩn bị triển khai và đưa dự án KCN Sài Gòn Mekong (quy mô 200 ha) vào hoạt động và thu hút các doanh nghiệp đầu tư công nghệ cao.

chọn