Thái Nguyên giao chi tiết trên 95% kế hoạch vốn đầu tư công

Theo thống kê mới nhất của UBND tỉnh Thái Nguyên, trong tổng số hơn 4.800 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2021, đến thời điểm đầu tháng 6, tỉnh Thái Nguyên đã giao chi tiết hơn 4.600 tỷ đồng, đạt 95,7% tổng kế hoạch vốn.

Theo đó, vốn ngân sách địa phương cân đối đã giao chi tiết hơn 3.600 tỷ đồng, đạt 95,7% tổng kế hoạch; vốn ngân sách Trung ương giao chi tiết 990 tỷ đồng, đạt 87% kế hoạch vốn; vốn trong nước 585 tỷ đồng, giao chi tiết 443 tỷ đồng cho các dự án chuyển tiếp hoàn thành, đạt tỷ lệ 75,8% tổng nguồn vốn...

Trong giải ngân vốn đầu tư công, tổng nguồn vốn giải ngân đến đầu tháng 6/2021 của tỉnh đạt trên 1.100 tỷ đồng, bằng 23,9% kế hoạch vốn; trong đó, nguồn ngân sách địa phương cân đối giải ngân hơn 943 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 25,9%, vốn ngân sách Trung ương giải ngân hơn 163 tỷ đồng, đạt 16,5% kế hoạch vốn giao.

Riêng vốn ODA tỉnh chưa giải ngân do đang thực hiện rút vốn tại các bộ chủ quản các dự án. Trong giải ngân vốn ngân sách cấp huyện, qua báo cáo nhanh của các địa phương, đến đầu tháng 6, trong tổng số gần 400 tỷ đồng vốn ngân sách huyện và ngân sách địa phương tỉnh phân cấp, hỗ trợ huyện, số vốn đầu tư công đã giao chi tiết 187 tỷ đồng, đạt 47% tổng nguồn vốn. Tỷ lệ giải ngân là 97 tỷ đồng, đạt khoảng 52% số vốn đã giao...

Theo ông Nguyễn Linh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên, trong các tháng đầu năm 2021, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn Thái Nguyên được các sở, ngành, địa phương triển khai nghiêm túc theo chỉ đạo của tỉnh, tiến độ giải ngân các dự án đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn theo quy định. 

Một số nguồn vốn giải ngân phụ thuộc vào số thu thực tế như: nguồn thu sử dụng đất và vốn sổ xố kiến thiết nên tỷ lệ giải ngân đạt thấp...

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, Sở yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư đối với các dự án chuẩn bị đầu tư, dự án dự kiến khởi công mới năm 2021, triển khai đấu thầu dự án ngay sau khi được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn khẩn trương hoàn thiện giao chi tiết kế hoạch vốn ngân sách địa phương phân cấp, hỗ trợ xã về đích nông thôn mới và vốn ngân sách huyện theo quy định.

Cùng với đó, UBND tỉnh cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành thành lập đoàn kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh điều chuyển vốn các dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn sang các dự án có tỷ lệ giải ngân cao, có nhu cầu vốn để thực hiện theo quy định...


chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch TP Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030: Lập khu kinh tế ven biển, đưa Cát Hải thành quận biển đảo
Quy hoạch sân bay quốc tế ở Tiên Lãng; huyện Cát Hải sẽ trở thành quận biển đảo; thành lập mới 20 khu công nghiệp và khu kinh tế ven biển phía nam... là một số điểm nổi bật về quy hoạch TP Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.