Thái Nguyên tìm nhà đầu tư cho khu công nghệ thông tin hơn 1.600 tỷ đồng

Dự án Đầu tư xây dựng Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên có diện tích 200 ha, sơ bộ chi phí thực hiện hơn 1.600 tỷ đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình.

Dự án có diện tích 200 ha tại vị trí xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên và xã Nga My, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Khu đất thực hiện dự án được chia thành hai nhóm phân khu: nhóm phân khu thực hiện các chức năng nhiệm vụ của khu công nghệ thông tin tập trung; nhóm còn lại thực hiện cung cấp dịch vụ. 

Mục tiêu đầu tư của dự án là xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ và hiện đại nhằm thực hiện mục tiêu phát triển khu công nghệ thông tin tập trung; tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động đầu tư nhằm thu hút vốn, công nghệ trong và ngoài nước. 

Ngoài ra, việc thực hiện đầu tư dự án còn góp phần thực hiện chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành một trong những tỉnh đi đầu cả nước về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và điện tử.

Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án là 1.640 tỷ đồng. Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 1.300 tỷ đồng.

Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm. Tiến độ thực hiện dự án kéo dài 5 năm kể từ ngày hợp đồng với nhà đầu tư có hiệu lực.

Thời hạn nộp hồ sơ đăng kí thực hiện dự án đến hết tháng 6 năm 2021. 

Trước đó vào tháng 3, UBND tỉnh Thái Nguyên đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình.

Nội dung đầu tư bao gồm xây dựng đồng bộ công trình hạ tầng kĩ thuật; công trình nhà ở, trung tâm thương mại dịch vụ thuộc phân khu cung cấp dịch vụ; huy động các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất đầu tư các dự án phù hợp với quy hoạch và định hướng của tỉnh. 

Hiện trạng sử dụng đất tại vị trí đề xuất dự án chủ yếu là đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất, kênh mương thuỷ lợi, đất ở hiện trạng. Đất giao thông hiện tại một phần là đường trục thôn, kết cấu bê tông; đường nội đồng phục vụ canh tác. 

Dự kiến vào quý I năm 2025, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động. 

chọn