Thanh Hóa giảm vốn và quy mô tuyến đường nghìn tỷ nối QL1 với QL45 từ Hoằng Hóa đi Thiệu Hóa

Tuyến đường nối quốc lộ 1 với quốc lộ 45 từ xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa sẽ được rút ngắn chiều dài từ 14,6 km xuống gần 9,4 km, vốn đầu tư khoảng 1.117 tỷ đồng, giảm hơn 300 tỷ đồng so với phê duyệt trước đó.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án Đường nối quốc lộ 1 với quốc lộ 45 từ xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa.

Tỉnh Thanh Hóa cho biết việc điều chỉnh nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của hai huyện Hoằng Hóa và Thiệu Hóa, đồng thời phù hợp với phạm vi đầu tư của tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, phía Đông đoạn Mai Sơn - quốc lộ 45.

Cụ thể, điểm đầu toàn tuyến sẽ bắt đầu từ xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (Km5+250 - Km14+603).

Đối với tiểu dự án 1, điểm đầu tại Km5+250 đường đầu cầu sông Mã, thuộc địa phận xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa; điểm cuối Km7+250 tại nút giao quy hoạch, thuộc địa phận xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa.

Điểm đầu tiểu dự án 2 tại Km7+250, tại nút giao quy hoạch thuộc địa phận xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa; điểm cuối Km14+603 giao với quốc lộ 45 tại Km56+234, thuộc địa phận xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa.

Tuyến đường ban đầu có chiều dài 14,6 km, nay được điều chỉnh rút ngắn xuống còn khoảng 9,4 km, trong đó đoạn 1 dài 2 km và đoạn 2 dài hơn 7,4 km.

Tổng mức đầu tư dự án điều chỉnh giảm xuống con khoảng 1.117 tỷ đồng so với 1.420 tỷ đồng theo phê duyệt trước đó. Nguồn vốn đầu tư được bố trí từ ngân sách tỉnh và ngân sách huyện Thiệu Hóa.

Diện tích sử dụng đất ban đầu khoảng 49,57 ha được điều chỉnh thành 35,52 ha, trong đó, tiểu dự án 1 khoảng 10,12 ha, tiểu dự án 2 khoảng 25,40 ha.

Tuyến mới sẽ có 4 nút giao thay vì 9 nút giao như trước kia. Cụ thể, tiểu dự án 1 có một 1 nút giao với đường quy hoạch huyện Thiệu Hóa tại 4 Km7+215,93.

Tiểu dự án 2 có ba nút giao, gồm giao với đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông tại Km8+500 (đầu tư phần công trình giao thông đến hàng rào cao tốc và hạng mục chiếu sáng toàn bộ nút giao); giao với ĐT.516C tại Km10+162,19 và giao với quốc lộ 45 tại Km14+603.

Toàn tuyến sẽ có ba cầu gồm cầu Xuân Quang vượt qua sông Mã tại Km6+141,8 (bao gồm cả chiếu sáng trên cầu và đường hai đầu cầu) và cầu vượt thôn Chí Cường qua đường dân sinh tại Km6+826,53.

Về thời gian thực hiện dự án, năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án; thi công từ năm 2021 đến năm 2024 để hoàn thành và quyết toán dự án.

Dự án Đường nối quốc lộ 1 với quốc lộ 45 từ xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa được tỉnh Thanh Hóa phê duyệt vào tháng 7/2021.

Đây là công trình giao thông cấp II, thuộc nhóm B, vận tốc thiết kế 80 km/h, nền đường rộng 12 m, mặt đường rộng 11 m, trong đó gia cố lề mỗi bên rộng 2 m có kết cấu đồng nhất với kết cấu mặt đường, lề đất hai bên mỗi bên rộng 0,5 m.

Tuyến cơ bản theo hướng tuyến trong quy hoạch tổng thể phát triển Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và quy hoạch xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa, Thiệu Hóa đã được phê duyệt.

Trước đó, vào tháng 6 vừa qua, tỉnh Thanh Hóa cũng đã ban hành văn bản liên quan đến việc đầu tư dự án đường nối quốc lộ 1 với quốc lộ 45 từ xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa.

Theo đó, sau khi nhận được công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện dự án trên, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của sở này. Đồng thời giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, lập báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng giao UBND huyện Hoằng Hóa đảm nhận thực hiện phần đường trên địa bàn huyện từ nút giao với quốc lộ 1A đến đầu cầu vượt sông Mã (khoảng km0+00 - km5+250). Nguồn vốn từ ngân sách huyện Hoằng Hóa.

Giao UBND huyện Thiệu Hóa thực hiện phần đường đoạn từ đầu cầu vượt sông Mã đến nút giao với quốc lộ 45 (khoảng từ km7+250 - km14+603). Nguồn vốn từ ngân sách tỉnh bố trí đảm bảo 50% chi phí xây lắp, phần còn lại do UBND huyện Thiệu Hóa huy động nguồn vốn ngân sách huyện, vốn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách huyện và các nguồn huy động hợp pháp khác.

chọn