Tiền ứng trước từ khách mua BĐS của Hoàng Huy tăng 106%, dự kiến bàn giao lượng lớn vào cuối năm

Tại cuối tháng 9, lượng tồn kho các dự án BĐS của Tài chính Hoàng Huy tăng 72% so với đầu tháng 4, tiền ứng trước của khách mua BĐS cũng tăng 106%. Dự kiến vào nửa cuối năm tài chính 2022, công ty sẽ bàn giao lượng lớn sản phẩm BĐS.

Sắp bàn giao lượng lớn sản phẩm BĐS, tiền ứng trước của khách mua tăng 106%  

Theo báo cáo tài chính mới đây của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã chứng khoán: TCH), quý II năm tài chính 2022 (từ ngày 1/7 - 30/9), công ty ghi nhận doanh thu thuần 360 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Giá vốn tăng cao, công ty báo lãi gộp giảm 72% còn 51,3 tỷ đồng và lỗ sau thuế 27,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 160 tỷ đồng. 

Lũy kế hai quý đầu của năm tài chính, doanh thu thuần và lãi sau thuế của Hoàng Huy lần lượt đạt 594 tỷ đồng và 72,9 tỷ đồng, giảm 23% và 75% so với cùng kỳ. 

Năm nay, công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 900 tỷ đồng, như vậy, công ty đã thực hiện 19,8% và 8,1% chỉ tiêu đề ra.

 KQKD của Tài chính Hoàng Huy. (Nguồn: BCTC doanh nghiệp, Hiền Minh tổng hợp).

Trong cơ cấu doanh thu 6 tháng đầu năm tài chính, doanh thu từ kinh doanh bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với 191 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ. Mặt khác, công ty có thêm 187 tỷ đồng doanh thu từ hợp đồng xây dựng. 

Theo Hoàng Huy, đối với lĩnh vực bất động sản, các khoản đầu tư dự án trực tiếp và gián tiếp chủ yếu đang trong quá trình đầu tư, dự kiến trong 2 quý cuối năm tài chính 2022 sẽ thực hiện bàn giao lượng lớn sản phẩm, do đó kỳ này chưa ghi nhận lớn doanh thu từ bất động sản.  

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy, trong kỳ, công ty tăng 2.103 tỷ đồng hàng tồn kho. Đây cũng là nguyên nhân kéo dòng tiền kinh doanh âm 843 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 438 tỷ đồng. 

Tại thời điểm cuối tháng 9, giá trị tồn kho của Hoàng Huy đạt gần 4.584 tỷ đồng, tăng gần 74% so với đầu kỳ và chiếm gần 30% trong tổng tài sản doanh nghiệp. 

 Tồn kho các dự án BĐS của Tài chính Hoàng Huy. (Nguồn: BCTC doanh nghiệp). 

Trong đó, tồn kho bất động sản là 4.162 tỷ đồng, tăng 72%, bao gồm chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, đạt 3.972 tỷ đồng, tăng 106% chủ yếu nhờ ghi nhận mới tồn kho 1.394 tỷ đồng tại dự án Hoàng Huy New City (Hải Phòng). Thời điểm cuối tháng 9, dự án đang trong giai đoạn thẩm định báo cáo khả thi dự án đầu tư xây dựng.

Mặt khác, công ty cũng có tồn kho thành phẩm bất động sản, đạt 190,5 tỷ đồng, giảm 60% so với đầu năm, chủ yếu do đẩy sạch tồn khi tại dự án Nhà ở xã hội An Đồng, An Dương. Trước đó, tại cuối tháng 6, tồn kho tại dự án này là 133 tỷ đồng và khi đó đang trong quá trình bán, bàn giao sản phẩm cho khách hàng, đồng thời đang xin điều chỉnh tổng mức đầu tư nhằm bổ sung một số tiện ích cho dự án.

Tại cuối tháng 9, khoản người mua trả tiền trước của Hoàng Huy đạt 1.522 tỷ đồng, tăng 98% so với đầu năm. Trong đó, tiền ứng trước theo tiến độ của khách mua bất động sản là 1.465 tỷ đồng, tăng 106%, bao gồm 919 tỷ đồng tại dự án Hoàng Huy - Sở Dầu, 449 tỷ đồng tại dự án Hoang Huy Commerce,...

(Nguồn: BCTC doanh nghiệp).

Tiền mặt chiếm gần 50% tổng tài sản, vay hơn 1.200 tỷ đồng trong 6 tháng

Ở diễn biến khác, lượng tiền mặt tại thời điểm cuối tháng 9 của Hoàng Huy đạt 7.813 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu kỳ, đa phần là tiền gửi không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn 3-12 tháng và trên 12 tháng tại các ngân hàng thương mại, lãi suất trong khoảng 4 - 7,4%/năm. 

Đây cũng là khoản chiếm gần 50% tổng tài sản của Hoàng Huy. Tổng tài sản đạt hơn 15.699 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu kỳ, chủ yếu do khoản tồn kho tăng mạnh nói trên.

Dư nợ tài chính tại thời điểm cuối tháng 9 đạt gần 635 tỷ đồng, tăng 11%, đều là khoản vay từ các ngân hàng thương mại và không có khoản phải trả trong 12 tháng tới. Trong 6 tháng, công ty thu 1.211 tỷ đồng từ đi vay và trả nợ gốc vay 960 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, công ty cũng chi 355 tỷ đồng trả cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu, do đó dòng tiền tài chính âm 81 tỷ đồng.

Cùng với dòng tiền kinh doanh âm 843 tỷ đồng (đã đề cập) và dòng tiền đầu tư dương 664 tỷ đồng nhờ tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ, dòng tiền thuần của Hoàng Huy âm 261 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 333 tỷ đồng.  

chọn
Đại gia Hậu 'Pháo' từng bất ngờ về sự phát triển nhanh chóng của Tập đoàn Phúc Sơn
"Đôi khi nhìn lại chặng đường đã đi qua, chính tôi cũng cảm thấy bất ngờ”, ông Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn từng chia sẻ khi nói về chặng đường phát triển nhanh chóng của doanh nghiệp.