Toàn cảnh vị trí dự kiến quy hoạch cầu vượt sông Sò nối Xuân Trường - Giao Thủy, Nam Định

Một cầu vượt sông Sò dự kiến được xây dựng kết nối các huyện Xuân Trường và Giao Thủy của tỉnh Nam Định.

Sơ đồ vị trí dự kiến quy hoạch cầu vượt sông Sò.

 Theo sơ đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải tỉnh Nam Định trong hồ sơ dự thảo quy hoạch tỉnh Nam Định, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, một cây cầu vượt sông Sò dự kiến được xây dựng kết nối các huyện Xuân Trường và Giao Thủy.

Theo bản đồ trên, đây là cây cầu trên tuyến đường kết nối từ đường Nam Định - Lạc Quần qua huyện Xuân Trường, Giao Thủy, nối vào chân cầu Cồn Nhất sang Thái Bình theo quy hoạch.

Cầu dự kiến vượt sông Sò có thể thuộc địa bàn các xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường và Giao Tiến, huyện Giao Thủy. Bên phía xã Xuân Vinh, cầu có thể đi qua một số nhà dân xóm 10.

Theo quy hoạch, tuyến đường dẫn lên cầu dự kiến kết nối với đường Nam Định - Lạc Quần đoạn xã Xuân Tiến, sau đó đi qua xã Xuân Hòa, Xuân Vinh.

Về cơ bản, tuyến đường này đi qua đất nông nghiệp, đoạn vượt sông có thể đi qua nhà dân ở xóm 10, xã Xuân Vinh.

Đây là cây cầu trên tuyến đường kết nối từ cầu Cồn Nhất theo quy hoạch với đường Nam Định - Lạc Quần.

Vượt sông Sò, cầu nối sang địa bàn xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy.

Bên phía xã Giao Tiến, cầu và đường dân chủ yếu đi qua đất nông nghiệp ở khu vực giáp ranh giữa xã Giao Tiến và Giao Tân.

Tuyến đường này hướng về đoạn xóm 14, Giao Tiến.

Từ Giao Tiến, tuyến đi qua xã Hoành Sơn và hướng về thị trấn Ngô Đồng, nối vào chân cầu Cồn Nhất theo quy hoạch.