Toàn cảnh vị trí dự kiến xây cầu vượt sông Đào nối Ý Yên - Nghĩa Hưng, Nam Định

Một cây cầu vượt sông Đào dự kiến được quy hoạch xây dựng nối các huyện Ý Yên và Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Sơ đồ vị trí dự kiến xây cầu vượt sông Đào.

Theo sơ đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải tỉnh Nam Định trong hồ sơ dự thảo quy hoạch tỉnh Nam Định, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, một cây cầu vượt sông Đào dự kiến được xây dựng nối các huyện Ý Yên và Nghĩa Hưng.

Cụ thể, theo bản đồ nêu trên, đây là cây cầu thuộc địa bàn các xã Yên Phú, Ý Yên và Nghĩa Đồng, Nghĩa Hưng.

Bên phía huyện Nghĩa Hưng, cầu có thể được đặt ở vị trí cách cống Cốc Thành khoảng 700 m, phần đường dẫn lên cầu có thể đi qua khu vực đình làng Phú Cốc.

Theo dự kiến, cầu vượt sông Đào, nối sang xã Yên Phúc, huyện Ý Yên, khu vực này cách bến đò Lác khoảng 330 m.

Theo sơ đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải tỉnh Nam Định trong hồ sơ dự thảo quy hoạch tỉnh Nam Định, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, bến phía huyện Ý Yên, cầu có thể được đặt ở khu vực thôn Đồng Lạc, xã Yên Phúc.

Theo sơ đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải tỉnh Nam Định trong hồ sơ dự thảo quy hoạch tỉnh Nam Định, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đây là một trong nhiều cây cầu kết nối các huyện hai bên bờ sông Đào.

Bên phía huyện Ý Yên, vị trí đặt cầu có thể đi qua khu vực tập kết vật liệu xây dựng Tiến Hằng.

Theo sơ đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải tỉnh Nam Định trong hồ sơ dự thảo quy hoạch tỉnh Nam Định, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đây là cây cầu trên tuyến đường huyện lộ kết nối từ Ý Yên, Nghĩa Hưng đến Hải Hậu.

Tuyến đường mới này cũng có thể đi qua một số nhà dân ở các xã Yên Phúc và Nghĩa Đồng.

Với cây cầu này, người dân các huyện Ý Yên và Nghĩa Hưng sẽ không phải di chuyển qua sông Đào bằng bến đò Lác.

(Đồ họa trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo dự thảo bản đồ Phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050).