Toàn cảnh vị trí quy hoạch xây cầu vượt sông Kinh Thầy nối TP Chí Linh với huyện Nam Sách, Hải Dương

Một cây cầu vượt sông Kinh Thầy dự kiến được xây dựng nối TP Chí Linh với huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Sơ đồ vị trí quy hoạch xây cầu vượt sông Kinh Thầy ở Hải Dương.

 Theo bản đồ phương án quy hoạch sử dụng đất trong hồ sơ dự thảo quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, một cây cầu vượt sông Kinh Thầy dự kiến được xây dựng nối TP Chí Linh với huyện Nam Sách, Hải Dương.

Theo bản đồ nêu trên, cây cầu này có thể được đặt ở khu vực giáp ranh giữa phường Chí Minh - Văn An, TP Chí Linh và xã Nam Tân của huyện Nam Sách.

Bên phía TP Chí Linh, cầu đi qua khu vực giáp ranh giữa phường Văn An - Chí Minh, nối vào QL18 đoạn cây xăng Petrolimex số 89.

Bên phía huyện Nam Sách, cầu có thể được đặt ở địa bàn xã Nam Tân.

Cầu có thể đi qua khu vực khá gần với nhà máy nước sạch Nam Tân.

Tại 2 địa phương là TP Chí Linh và huyện Nam Sách, tuyến đường dẫn lên cầu chủ yếu đi qua đất nông nghiệp.

Theo bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải trong hồ sơ dự thảo quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đây là cây cầu trên tuyến đường tỉnh 390D mới.

Tuyến đường tỉnh 390D quy hoạch mới kết nối từ QL18 đến đường tỉnh 390 đoạn qua xã Nam Trung, huyện Nam Sách.

Theo bản đồ trên, tuyến đường 390D từ đoạn xã Nam Trung đến cầu Hàn dự kiến chuyển thành QL37.

Trong tương lai, đây sẽ là trục kết nối mới thay thể QL37.

(Đồ họa trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo dự thảo đồ án quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050).