Tổng tài sản Thuduc House giảm 74% sau hai năm, lợi nhuận cải thiện nhờ giảm chi phí

Năm 2022, Thuduc House báo lãi sau thuế 30 tỷ đồng sau hai năm lỗ liên tiếp nhờ giảm giá vốn, chi phí trong bối cảnh doanh thu giảm. Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của công ty giảm 74% so với tại đầu năm 2021, khi công ty bắt đầu thực hiện chiến lược thu mình.

Báo cáo tài chính quý IV/2022 của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, mã chứng khoán: TDH) cho thấy, công ty đạt doanh thuần 118 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2021 đạt 23,2 tỷ đồng. Doanh thu không đủ bù chi phí, công ty lỗ sau thuế 15,4 tỷ đồng.

Theo Thuduc House, khoản lỗ này đã cải thiện so với cùng kỳ (lỗ 774 tỷ đồng). Nguyên nhân của khoản lỗ là chi phí khác liên quan đến các dự án cũ của công ty mẹ (24,4 tỷ đồng) và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của công ty con (8,7 tỷ đồng).

 KQKD năm 2022 của Thuduc House. (Nguồn: HM tổng hợp từ BCTC doanh nghiệp). 

Lũy kế cả năm 2022, Thuduc House đạt doanh thu thuần 177 tỷ đồng, giảm 64% so với cùng kỳ, chủ yếu do giảm doanh thu bán hàng bất động sản và bán hàng hóa, thành phẩm. Nhờ kiểm soát giá vốn và giảm chi phí tài chính, công ty lãi sau thuế 30 tỷ đồng, trong khi năm 2021 lỗ 890 tỷ đồng.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của doanh nghiệp, cổ đông công ty đã thông qua kế hoạch lợi nhuận sau thuế 342,5 tỷ đồng. Như vậy, Thuduc House đã thực hiện gần 8,8% chỉ tiêu đề ra. 

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Thuduc House đạt 1.432 tỷ đồng, giảm 22% so với đầu năm. Trong đó, tài sản cố định giảm 75% còn hơn 943 triệu đồng, lượng tiền giảm 95% còn 6,8 tỷ đồng, hàng tồn kho giảm 33% còn 298 tỷ đồng. Công ty cũng không còn ghi nhận khoản đầu tư vào công ty liên kết nào như đầu năm.

Con số tổng tài sản trên cũng tương đương giảm 74% so với tại thời điểm đầu năm 2021, khi công ty bắt đầu thực hiện chiến lược thu mình trước khủng hoảng sau lùm xùm về thuế năm 2020.   

Ở chiều ngược lại, chiếm 61% tổng tài sản doanh nghiệp tại thời điểm cuối năm 2022 là các khoản phải thu (cả ngắn và dài hạn), đạt 874 tỷ đồng, tăng 9,6%. 

Tại thời điểm cuối năm 2022, công ty ghi nhận khoản phải nộp theo các quyết định của Cục thuế TP HCM là gần 461 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. 

Ngoài ra, công ty không ghi nhận khoản nợ tài chính nào tại thời điểm cuối năm 2022. 

chọn
Cận cảnh đoạn Vành đai 2,5 qua Cầu Giấy đang giải phóng mặt bằng
Dự án xây dựng tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn từ đường Cầu Giấy đến khu đô thị mới Dịch Vọng được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2016 và hiện đang giải phóng mặt bằng.