Tracodi điều chỉnh phương án sử dụng vốn, muốn dùng 120 tỷ đồng thanh toán các khoản vay đến hạn

Trong lần điều chỉnh này, Tracodi giảm 120 tỷ đồng cho việc thực hiện hợp đồng với Công ty Thành Nguyên, đồng thời dùng 120 tỷ đồng thanh toán các khoản vay đến hạn, lãi phải trả cho các tổ chức tín dụng, lãi hợp tác kinh doanh, công nợ phải trả cho các đơn vị,...

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi, mã chứng khoán: TCD) vừa thông qua việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trong đợt phát hành 50 triệu cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2022, tổng số tiền thu được là 1.000 tỷ đồng.

Theo đó, Tracodi giảm 120 tỷ đồng cho việc thực hiện hợp đồng giữa công ty và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Thành Nguyên, còn 30 tỷ đồng, đồng thời dùng 120 tỷ đồng đó cho mục đích mới là bổ sung vốn lưu động, bao gồm thanh toán các khoản vay đến hạn, lãi phải trả cho các tổ chức tín dụng, lãi hợp tác kinh doanh, công nợ phải trả cho các đơn vị, các chi phí liên quan đến hoạt động của công ty,…

Đối với việc phân bổ vốn vào hạng mục còn lại là thực hiện hợp đồng với Công ty Năng lượng Thành Nguyên (30 tỷ đồng nói trên) dự kiến hoàn tất giải ngân trong quý III; thực hiện hợp đồng với Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas dự kiến hoàn tất giải ngân trong quý I này.

Còn ba mục đích góp vốn để thành lập CTCP TCD Plus (200 tỷ đồng), góp vốn vào CTCP BCG Land (300 tỷ đồng) và thanh toán tiền vay ngân hàng (197 tỷ đồng) đã được công ty hoàn tất giải ngân trong năm 2022. 

Tính đến thời điểm cuối năm 2022, dư nợ tài chính (cả ngắn và dài hạn) đạt gần 2.659 tỷ đồng, tăng gấp 3,1 lần đầu kỳ do phát hành trái phiếu, trong đó 1.158 tỷ đồng là nợ vay tài chính ngắn hạn, tăng 92%.

Bên cạnh đó, công ty cũng có khoản phải trả người bán ngắn hạn hơn 814 tỷ đồng, chi phí phải trả (gồm tạm trích chi phí giá vốn xây dựng, chi phí lãi vay phải trả...) 12,3 tỷ đồng, khoản phải trả khác (gồm nhận ký cược, ký quỹ, nhận hợp tác đầu tư các dự án với bên thứ ba...) hơn 417 tỷ đồng.  

Mặt khác, lượng tiền mặt cuối kỳ gần 224 tỷ đồng, giảm 82%, chủ yếu do giảm khoản đầu tư chứng khoán. Chiếm 71% tổng tài sản của Tracodi là các khoản phải thu 6.972 tỷ đồng, trong đó khoản ngắn hạn là 5.438 tỷ đồng. 

Nói thêm về hoạt động kinh doanh của công ty, doanh thu thuần cả năm 2022 của Tracodi đạt gần 2.945 tỷ đồng, giảm 5% so với năm trước. Giá vốn giảm kéo lợi nhuận gộp tăng 1%, đạt 386 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính tăng cao, do đó, công ty báo lãi sau thuế hơn 365 tỷ đồng, tăng 9%, tương đương hoàn thành được 72% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tag:
chọn
Các dự án nghìn tỷ ở Hưng Yên liên tục tìm chủ, 'ông lớn' trong và ngoài nước lên kế hoạch gom đất
Chưa đầy 2 tháng trở lại đây, Hưng Yên lần lượt mời đầu tư loạt dự án nhà ở với tổng vốn gần 11.000 tỷ đồng, nhận được sự quan tâm của những doanh nghiệp lớn như Hoà Phát hay T&T.