Văn Phú – Invest liên tục chuyển nhượng vốn tại công ty con, đơn vị liên kết

Theo nghị quyết Văn Phú – Invest mới công bố, toàn bộ 60% vốn điều lệ công ty đang nắm giữ tại CTCP Kinh doanh và quản ký khách sạn LiLas (360.000 cổ phần) sẽ được chuyển nhượng cho một đơn vị khác.

Hội đồng quản trị CTCP Văn Phú – Invest (Mã: VPI) vừa ra nghị quyết thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 360.000 cổ phần của công ty LiLas - thành viên do Văn Phú nắm giữ 60% vốn điều lệ là CTCP Kinh doanh và quản ký khách sạn LiLas.

Trong khi đó, theo báo cáo tài chính quý IV/2020 mà doanh nghiệp công bố, tại ngày 31/12/2020 công ty còn cam kết góp vốn vào LiLas.

Nếu bán LiLas thành công, danh mục đầu tư của Văn Phú sẽ thu gọn còn 10 đơn vị.

Từ cuối tháng 12/2020, Văn Phú – Invest liên tiếp công bố thoái vốn tại các công ty con, công ty liên kết. Gần nhất, doanh nghiệp thông qua việc chuyển nhượng 21% vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Cồn Khương.

Trong cùng thời gian đó, HĐQT của Văn Phú - Invest đã thông qua việc nhận chuyển nhượng 49% vốn tại CTCP Đầu tư - Kinh doanh Bất động sản Trần Việt, đơn vị được thành lập ngày 12/9/2019, có trụ sở tại đường Nguyễn Du, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi.

Trước đó, cuối tháng 9/2020, thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ tại Công ty TNHH Dược Trường Minh – đơn vị do Văn Phú nắm 100% vốn điều lệ.

chọn