Vành đai 3 đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch: Bồi thường đất nông nghiệp với hệ số điều chỉnh giá cao nhất 22,6

Hệ số K tại vị trí 3 đường Trường Lưu là 20,3438 đối với đất nông nghiệp trồng cây lâu năm và 22,5833 đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm - nuôi trồng thủy sản.

UBND TP HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp đối với dự án thành phần 1A thuộc dự án đầu tư đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch, giai đoạn 1, thuộc đường Vành đai 3, TP HCM.

Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ (hệ số K) như sau: Đất nông nghiệp (trồng cây lâu năm) vị trí 3 đường Trường Lưu là 20,3438; đất nông nghiệp (trồng cây hàng năm - nuôi trồng thủy sản) vị trí 3 đường Trường Lưu là 22,5833.

Mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân là K’ = 2,5 giá đất nông nghiệp cùng loại được quy định tại Quyết định số 02 ngày 16/1/2020 của UBND TP HCM. 

UBND TP Thủ Đức có trách nhiệm chỉ đạo, rà soát để áp dụng đúng đối tượng và các quy định có liên quan đến khoản hỗ trợ này.

Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường về đất và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm áp dụng đối với nhà đất có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện để tính bồi thường và hỗ trợ về đất. 

Đơn giá đất để tính trừ nghĩa vụ tài chính đối với hộ gia đình, cá nhân chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính áp dụng theo quy định hiện hành.

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ về số liệu diện tích, pháp lý sử dụng đất, vị trí thửa đất, số trường hợp phải thu hồi và các nội dung đã trao đổi với đơn vị tư vấn để xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất tính bồi thường, hỗ trợ cho dự án.

Đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của chứng thư và báo cáo kết quả thẩm định giá, sự phù hợp của các thông tin, số liệu thể hiện tại chứng thư thẩm định giá và tính chính xác, trung thực, khách quan của kết quả thẩm định giá theo quy định.

Dự án thành phần 1A đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch thuộc Vành đai 3 TP HCM chính thức được khởi công ngày 24/9. Dự án có chiều dài khoảng 8,22 km, gồm 6,3 km qua địa bàn Đồng Nai và 1,92 km đi qua địa bàn TP HCM với tổng mức đầu tư là 6.955 tỷ đồng. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng là 2.250 tỷ đồng (gồm Đồng Nai 651,3 tỷ đồng và TP HCM 1.599 tỷ đồng).

chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 - 2030
Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh được quy hoạch lên thành phố trực thuộc Trung ương đến năm 2050. Cùng điểm qua những điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.