Vị trí ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội

Có ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.
đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 1.

Xã Việt Hùng có địa giới phía bắc giáp xã Liên Hà, nam giáp xã Cổ Loa, đông giáp xã Dục Tú, tây giáp xã Uy Nỗ và thị trấn Đông Anh. (Nguồn ảnh: Google).

1. Vành đai 3 - đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Việt Hùng đáng chú ý

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Việt Hùng đáng chú ý có tuyến đường Vành đai 3 dài khoảng 2,8 km. Đây là đoạn tuyến Vành đai 3 nối tiếp từ địa bàn xã Uy Nỗ sang xã Việt Hùng và Liên Hà trước khi giao với đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Trên địa bàn xã Việt Hùng, Vành đai 3 bắt đầu từ đoạn nhà máy Viglacera Đông Anh, tuyến cắt đường Liên Hà đoạn cách nút giao Liên Hà - Việt Hùng khoảng 350m. Tuyến kết thúc ở đường Việt Hùng đoạn Trang trại gà Việt Cường gần thôn Châu Phong, xã Liên Hà.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 2.

Sơ đồ Vành đai 3 đoạn qua xã Việt Hùng. (Nguồn ảnh: Google).

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 3.

Tuyến đường này có điểm đầu ở đoạn nhà máy Viglacera Đông Anh, tiếp nối từ xã Uy Nỗ.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 4.

Tuyến cắt đường Liên Hà đoạn cách nút giao Việt Hùng - Liên Hà khoảng 350 m.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 5.

Từ Liên Hà, Vành đai 3 hướng về thôn Châu Phong, xã Liên Hà.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 6.

Tuyến giao cắt với đường Việt Hùng ở đoạn qua trang trại gà Việt Cường.

2. Đường nối Việt Hùng với Thụy Lâm - đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Việt Hùng đáng chú ý

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Việt Hùng đáng chú ý có tuyến nối Việt Hùng với Thụy Lâm dài khoảng 2,89 km. Đoạn thuộc địa bàn xã Việt Hùng dài khoảng 1,45 km. Tuyến đường này có điểm đầu ở đường Việt Hùng (đoạn vòng cung gần trạm xăng Dục Nội). Tuyến đường này cắt Vành đai 3 sau đó rẽ nhánh hướng khu vực Nghĩa trang Lương Quy và kết thúc ở đường Thụy Lâm đoạn gần chùa Đường Yên.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường nối Việt Hùng với Thụy Lâm (màu đỏ). (Nguồn ảnh: Google).

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 8.

Tuyến đường này có điểm đầu ở đường Việt Hùng, đoạn vòng cung gần trạm xăng Dục Nội. Tuyến giao cắt với Vành đai 3.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 9.

Tuyến đi trùng với một đoạn đường nội đồng, liên thôn từ Dục Nộ sang Lỗ Giao.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 10.

Trên địa bàn xã Việt Hùng, tuyến kết thúc ở đoạn đường nối từ đường Uy Nỗ sang thôn Lỗ Giao. Đoạn cuối tuyến đi qua khu vực nghĩa trang Lương Quy và kết thúc ở đường Thụy Lâm gần chùa Đường Yên.

3. Đường nối Việt Hùng với Cổ Loa - đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Việt Hùng đáng chú ý

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Việt Hùng đáng chú ý có tuyến nối Việt Hùng với Cổ Loa dài khoảng 1,2 km, đoạn qua xã Việt Hùng khoảng 683 m. Tuyến có điểm đầu ở nút giao Việt Hùng - Cổ Vân, tuyến đi qua khu vực nút giao Việt Hùng - Cao Lỗ - Dục Nội (gần ga Cổ Loa). Tuyến đường này kết thúc ở đoạn cây xăng số 93 trên đường Cổ Loa.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 11.

Sơ đồ tuyến đường nối Việt Hùng với Cổ Loa. (Nguồn ảnh: Google).

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 12.

Tuyến đường này có điểm đầu ở nút giao Việt Hùng - Cổ Vân. Tuyến cắt đường Cao Lỗ đoạn gần nút giao với đường Việt Hùng.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 13.

Đoạn cuối tuyến đi trùng với cây xăng số 93 trên đường Cổ Loa.

 

chọn