Xây dựng Hòa Bình muốn huy động 2.000 tỷ từ kênh chứng khoán

Trong lần họp ĐHĐCĐ sắp tới, Xây dựng Hòa Bình sẽ bàn về phương án huy động 2.000 tỷ đồng chứng khoán (trái phiếu hoặc cổ phiếu), phát hành ESOP và quyền mua cổ phiếu cho nhân viên.

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã: HBC) mới đây đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2021 sẽ được tổ chức vào 13h ngày 31/5 tới.

Đại hội sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2021 với tổng doanh thu 13.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 235 tỷ đồng, lần lượt tăng 20% và tăng gấp 1,8 lần so với kết quả năm 2020.

Xây dựng Hòa Bình: Xin ý kiến phát hành 2.000 tỷ đồng chứng khoán, tiếp tục duy trì cổ tức 5% - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh của HBC qua các năm. (Nguồn: Tổng hợp từ BCTC hợp nhất kiểm toán của HBC).

Về kế hoạch cổ tức, cho năm 2020, Đại hội sẽ trình cổ đông phương án chia tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu. Năm 2021, tỷ lệ cổ tức dự kiến giữ mức 5% bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu.

Bên cạnh đó, Xây dựng Hòa Bình sẽ lấy ý kiến cổ đông phát hành 3,25 triệu cổ phiếu cho nhân viên (ESOP) với giá 10.000 đồng/cp. Chốt phiên 7/5, giá HBC tạm dừng ở 15.300 đồng/cp.

Đối tượng được mua ESOP là các nhân viên làm việc cho công ty liên tục trong ba năm và không bị kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương. Thời gian phát hành chưa được công bố.

Đồng thời, năm nay, công ty của ông Lê Viết Hải dự kiến phát hành 4,62 triệu quyền mua cổ phiếu cho nhân viên, một quyền mua được mua một cổ phiếu bằng mệnh giá, quyền mua có hiệu lực trong ba năm kể từ 1/1/2021 với điều kiện nhân viên phải làm việc liên tục trong ba năm và không bị kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương.

Cũng trong lần đại hội này, công ty sẽ trình cổ đông việc phát hành 2.000 tỷ đồng chứng khoán (bao gồm trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi hoặc cổ phiếu) nhằm tăng vốn hoạt động kinh doanh.

Doanh nghiệp cho biết giá phát hành cổ phiếu sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành. Tuy nhiên thời gian phát hành chưa được công bố.

Tính đến 31/3, tổng tài sản của Xây dựng Hòa Bình là 15.565 tỷ đồng, tương đương với đầu năm. Nợ phải trả ở mức gần 11.411 tỷ đồng, chiếm 74% tổng nguồn vốn. Tổng nợ đi vay của doanh nghiệp đến cuối quý là 4.935 tỷ đồng, trong đó nợ vay dài hạn chỉ 160 tỷ đồng và không có trái phiếu chuyển đổi.

Liên quan đến các dự án đầu tư bất động sản, đầu tư dài hạn và hướng phát triển trong thời gian tới, ĐHĐCĐ xin cổ đông ủy quyền cho HĐQT triển khai, quyết định phương án thực hiện, mở rộng hay thu nhỏ quy mô dự án đầu tư, có thể tăng/giảm tỷ lệ tham gia của công ty. Song song đó doanh nghiệp sẽ triển khai một số dự án hợp tác kinh doanh và đầu tư địa ốc mới có tính khả thi.

Ngoài ra, đại hội cũng xin ý kiến cổ đông cho HĐQT quyết định phương án vay vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn từ các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong và ngoài nước, phát hành trái phiếu, cho các công ty thành viên vay vốn lưu động/bảo lãnh.

Bầu mới thành viên HĐQT độc lập

Đại hội tới, cổ đông sẽ bầu mới thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021 - 2024 gồm ông Đặng Doãn Kiên và ông Phương Công Thắng. Đây là hai thành viên độc lập vừa hết nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Đồng thời, đơn từ nhiệm của ông Đặng Hồng Anh, Thành viên HĐQT độc lập cũng sẽ được trình lên đại hội lần này. Thay vào đó, HĐQT đề cử ông Dương Văn Hùng (sinh năm 1978) vào vị trí của ông Anh.

Ngày 4/5 vừa qua, ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT cũng đã đề cử ứng viên David Martin Ruiz (sinh năm 1974, quốc tịch Tây Ban Nha) góp mặt vào ban quản trị độc lập.

Theo kế hoạch nhiệm kỳ 2021 - 2024, số lượng thành viên HĐQT sẽ gồm 8 thành viên và số lượng thành viên độc lập là ba người.

chọn
Thêm một khu đô thị nghìn tỷ ở Hà Nam mời gọi đầu tư
Khu nhà ở đô thị tại phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên sẽ có quy mô 51,5 ha, tổng chi phí thực hiện hơn 1.454 tỷ đồng, chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư là gần 108 tỷ đồng.