Xử lý nghiêm trường hợp trục lợi thông qua việc thu hồi đất, đền bù, tái định cư

UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết đã có văn bản về việc tăng cường kiểm tra, rà soát, phát hiện và xử lý nghiêm minh trường hợp trục lợi thông qua việc thu hồi đất, đền bù, tái định cư trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban có liên quan, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và UBND các xã, phường, thị trấn nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất đai, xây dựng phương án bồi thường, bố trí tái định cư; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trục lợi thông qua việc thu hồi đất, đền bù, tái định cư.

Các địa phương chủ động, kịp thời xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với hành vi vi phạm trong công tác giải phóng mặt bằng như: Tự ý xây dựng, cơi nới công trình, trồng cây trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích; đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thanh Hóa tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất đai, xây dựng phương án bồi thường, bố trí tái định cư các dự án được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Sở tăng cường vai trò của cơ quan chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết về cơ chế, chính sách đất đai liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng; đồng thời chủ động xử lý nghiêm minh theo thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm, trục lợi trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư theo thẩm quyền.

Các Sở Tài chính, Xây dựng nâng cao vai trò của cơ quan chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết về cơ chế, chính sách liên quan đến bồi thường cây trồng, vật nuôi, bồi thường tài sản, công trình, vật kiến trúc.

Công an tỉnh chỉ đạo các phòng chức năng và Công an cấp huyện, xã tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, trục lợi thông qua việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo môi trường đầu tư, giữ vững an ninh trật tự.

chọn
Cận cảnh hàng trăm ngôi nhà cần di dời để cải tạo kênh Tẻ tại TP HCM
Dự án xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường kênh Tẻ với tổng chiều dài hơn 4 km, sẽ di dời 741 căn nhà.