An Gia lỗ do chi phí bán hàng tăng vọt, dòng tiền kinh doanh năm 2022 dương gần 3.000 tỷ đồng

Quý IV/2022, doanh thu thuần của An Gia tăng gấp 4 lần cùng kỳ năm trước, song, chi phí bán hàng tăng vọt, công ty lỗ sau thuế 103 tỷ đồng. Năm 2022, dòng tiền kinh doanh của công ty dương gần 3.000 tỷ đồng nhờ bàn giao các dự án The Sóng, The Standard.

Theo báo cáo tài chính vừa công bố của CTCP Đầu từ và Phát triển Bất động sản An Gia (mã chứng khoán: AGG), quý IV/2022, doanh thu thuần đạt 5.501 tỷ đồng, tăng 391% so với cùng kỳ, chủ yếu do tăng mạnh doanh thu từ bán và cho thuê căn hộ dài hạn.

Song, công ty lỗ sau thuế 103 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 222 tỷ đồng. 

An Gia cho biết, khoản lỗ này do trong quý, chi phí tài chính và chi phí bán hàng tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, trong tháng 12/2022, công ty mua lại phần vốn góp của hai đơn vị đối tác tại dự án The Sóng (Vũng Tàu), tăng tỷ lệ sở hữu tại dự án này lên 99,96%. Theo đó, chi phí bán hàng tại dự án The Sóng được ghi nhận toàn bộ vào báo cáo tài chính này của doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, công ty cũng quyết định ghi nhận toàn bộ chi phí bán hàng của dự án The A tại quận 7, TP HCM vào báo cáo này do công ty xác định được khó khăn pháp lý kéo dài và chưa xác định được kế hoạch triển khai cụ thể dự án. 

Phần còn lại trong khoản mục chi phí bán hàng là đến từ việc bàn giao và ghi nhận doanh thu tại dự án The Standard (Bình Dương). 

 KQKD năm 2022 của An Gia. (Nguồn: HM tổng hợp từ BCTC doanh nghiệp). 

Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần của An Gia đạt 6.189 tỷ đồng, tăng 242% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 96,6 tỷ đồng và 19 tỷ đồng, giảm 77% và 95%. 

Trước đó, An Gia đã đặt kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu thuần 5.500 tỷ đồng, lợi nhuận ròng 500 tỷ đồng, như vậy công ty đã thực hiện lần lượt 112,5% và 3,8% mục tiêu. 

Trong năm 2022, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của An Gia dương 2.937 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 872 tỷ đồng, chủ yếu nhờ khoản giảm hàng tồn kho 3.086 tỷ đồng. 

Thời điểm cuối năm 2022, tổng giá trị tồn kho đạt 3.723 tỷ đồng, giảm 45% so với đầu năm, chủ yếu do giảm mạnh tại dự án The Sóng và The Standard. Đây cũng là hai dự án được công ty đẩy mạnh hoàn thiện và bàn giao trong năm 2022. 

 Nguồn: BCTC. 

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hồi tháng 4/2022 của doanh nghiệp, lãnh đạo An Gia từng cho biết sau khi bàn giao hai dự án này, dòng tiền của công ty sẽ ở mức tốt, đây cũng là dòng tiền giúp công ty giảm nợ.  

Dư nợ tài chính tại thời điểm cuối năm 2022 đạt 1.534 tỷ đồng, giảm 38% so với đầu năm, chủ yếu do giảm nợ trái phiếu và tất toán khoản vay dài hạn từ Hatra Pte. Ltd..

Trong năm, An Gia đã chi 3.679 tỷ đồng để trả nợ gốc vay, ngược lại, thu 2.732 tỷ đồng từ đi vay. Do đó, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính âm 1.039 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư cũng ghi nhận giá trị âm, phần lớn do khoản chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác. 

Song, nhờ dương dòng tiền kinh doanh như đã đề cập, lưu chuyển tiền thuần trong năm của An Gia dương 325 tỷ đồng. 

Tại cuối năm 2022, tổng tài sản đạt gần 11.099 tỷ đồng, giảm 12%. 

Tag:
chọn
Hình ảnh cầu vượt sông Đạm Thủy ở thị xã Đông Triều, Quảng Ninh đang xây dựng
Cầu vượt sông Đạm Thủy nối xã Thủy An và phường Hồng Phong thuộc thị xã Đông Triều, Quảng Ninh đang triển khai xây dựng.