Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Tân Sơn được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tân Sơn - tỉnh Phú Thọ.

Huyện Tân Sơn nằm ở phía tây nam tỉnh Phú Thọ và là huyện cực tây của tỉnh (điểm cực nằm tại xã Thu Cúc), có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Thanh Sơn, phía bắc giáp huyện Yên Lập và huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, phía tây giáp huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, phía nam giáp huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

Tân Sơn đồng thời là huyện có diện tích lớn nhất tỉnh Phú Thọ và xã Thu Cúc cũng là xã có diện tích lớn nhất trong số các xã của Phú Thọ (thậm chí còn lớn hơn cả thị xã Phú Thọ).

Huyện Tân Sơn có tổng diện tích 688,58km², hiện có 17 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 17 xã: Đồng Sơn, Kiệt Sơn, Kim Thượng, Lai Đồng, Long Cốc, Minh Đài, Mỹ Thuận, Tam Thanh, Tân Phú (huyện lỵ), Tân Sơn, Thạch Kiệt, Thu Cúc, Thu Ngạc, Văn Luông, Vinh Tiền, Xuân Đài, Xuân Sơn.

Về quy hoạch, UBND tỉnh Phú Thọ đã công khai báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Sơn - tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2030. Quy hoạch này vẫn có giá trị cho tới khi quy hoạch mới được lập, công bố trong thời gian tới.

Theo quy hoạch huyện Tân Sơn được phát triển theo tính chất: Việc lập Quy hoạch sử dụng đất đã khoanh định được quỹ đất sản xuất nông nghiệp, đất trồng lúa, đất trồng cây công nghiệp lâu năm có hiệu quả kinh tế cao; công tác quản lý đất lâm nghiệp, bảo vệ và phát triển rừng có những chuyển biến tích cực so với giai đoạn trước, từng bước ngăn chặn suy thoái rừng, đất lâm nghiệp; ưu tiên bố trí đủ quỹ đất vào các mục đích phát triển công nghiệp, dịch vụ du lịch và các mục đích sản xuất kinh doanh khác; tạo nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thông qua giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; diện tích đất chưa sử dụng được đưa khai thác đưa vào sử dụng một cách hợp lý, góp phần cân bằng quỹ đất sử dụng vào các mục đích theo yêu cầu phát triển các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

Việc đầu tư và khai thác các chương trình, dự án hàng năm tuân theo quy hoạch sử dụng đất đã được duyệt. Đặc biệt các công trình dự án phù hợp với quy hoạch thì được triển khai thủ tục đầu tư tiếp theo. 

Chủ động dành quỹ đất để phát triển các ngành, lĩnh vực đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội; các cơ sở sản xuất kinh doanh và khu dân cư góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh quốc phòng.

Theo quyết định nói trên, quy hoạch giao thông huyện Tân Sơn cụ thể như sau: 

Trên địa bàn huyện có đường quốc lộ 32, 32A, 32B đi qua; 03 tuyến đường tỉnh lộ 316C, 316D, 616E. Ngoài ra nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã và các công trình phúc lợi khác được cải tạo và làm mới. Giao thông nông thôn được cải thiện, 100% số xã trong huyện có đường ô tô.

Trong kỳ Huyện Tân Sơn cũng bố trí quỹ đất sử dụng cho các dự án giao thông được đầu tư xây mới, mở rộng nâng cấp trên địa bàn huyện trong giai đoạn 2021 – 2030.

Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 32

Đường nối từ Vườn Quốc gia Xuân Sơn đến khu DTLS Đền Hùng (qua địa bàn huyện Tân Sơn)

Dự án xử lý điểm đen tại: Km 103+100- Km 103+520/QL32; Km104+700-Km105+300/QL32; Km112+00-Km112+750; Km112+900-Km113+300; Km0+600-Km0+770;Km2+130-Km2+330;Km7+900- Km8+100; km114+400-Km114+750;Km5+750- Km5+850/QL 32 ; Km117+300 QL32 và sửa chữa, bổ sung biển báo hộ lan tôn sóng đoạn Km0-Km10/QL32.

Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 316E

Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 316C

Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 316G huyện Tân Sơn (đoạn quốc lộ 32 đi quốc lộ 70B huyện Yên Lập) và đường nối 70B đi tỉnh lộ 313D huyện Yên Lập.

Nâng cấp, mở rộng đường Tam Thanh đi Văn Luông

Đường Tân Phú – Xuân Đài giai đoạn 1 (29,20 ha); giai đoạn 2 (45,0 ha); giai đoạn 3 (16,0 ha)

Đường nối ĐT321 – Trung Sơn – Thu Cúc

Đường tránh lũ và sơ tán dân nối từ TL316 đến xóm Dù xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn

Tuyến đường giao thông kết nối phát triển du lịch đồi chè Long Cốc – Vườn quốc gia Xuân Sơn (đoạn từ Long Cốc đi Xuân Đài)

Dự án xây dựng, cải tạo đường GTNT tại các xã Văn Luông, Minh Đài, Thạch Kiệt, Thu Cúc, Kiệt Sơn, Lai Đồng, Đồng Sơn, Thu Ngạc, Tân Sơn.

Dưới đây là quy hoạch giao thông huyện Tân Sơn thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tân Sơn - tỉnh Phú Thọ:

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ - Ảnh 1.

Huyện Tân Sơn trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ - Ảnh 2.

Quy hoạch giao thông huyện Tân Sơn thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tân Sơn - tỉnh Phú Thọ. (Nguồn: Sở Quy hoạch & Kiến trúc tỉnh Phú Thọ).

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ - Ảnh 3.

Ký hiệu giao thông trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tân Sơn - tỉnh Phú Thọ. (Nguồn: Sở Quy hoạch & Kiến trúc tỉnh Phú Thọ).

- Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Sơn trong quyết định quy hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tân Sơn - tỉnh Phú Thọ TẠI ĐÂY.

- Xem chi tiết quy hoạch giao thông huyện Tân Sơn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tân Sơn - tỉnh Phú Thọ TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ bản đồ quy hoạch giao thông huyện Tân Sơn TẠI ĐÂY.