Bản đồ quy hoạch giao thông xã An Khang, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2030

Quy hoạch giao thông xã An Khang được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2030.

An Khang là một xã thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Xã An Khang được chia thành 9 thôn: Bình Ca, Phúc Lộc B,Trường Thi B. Về địa giới hành chính xã An Khang phía đông giáp huyện Yên Sơn; phía nam giáp huyện Sơn Dương; phía tây giáp xã Lưỡng Vượng; phía bắc giáp huyện Nông Tiến.

Hiện tại, trên địa bàn xã An Khang có nhiều tuyến đường giao thông quan trọng như: đường Quốc lộ 37, Bình Thuận...

Những tuyến đường này giúp người dân của xã có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phương khác hoặc vào trung tâm TP Tuyên Quang.

Về quy hoạch, quy hoạch giao thông xã An Khang được thể hiện một phần trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2030. Bản đồ này được Sở TNMT tỉnh Tuyên Quang công bố trên cổng thông tin điện tử.

Xã An Khang trên bản đồ Google vệ tinh.

 

 Quy hoạch giao thông xã An Khang trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2030.

 

 Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.


 

- Xem thêm quy hoạch giao thông xã An Khang trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2030 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch giao thông xã An Khang TẠI ĐÂY.