Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Quy hoạch sử dụng đất phường An Phú được thể hiện trong bản đồ quy hoạch phát triển giao thông vận tải TP Cần Thơ đến năm 2030.

Phường An Phú thuộc địa bàn quận Ninh Kiều. Phường có diện tích 0,49 km².

Phường An Phú có vị trí địa lý: Phía đông giáp các phường Tân An và An Cư; Phía tây giáp phường Xuân Khánh và An Nghiệp; Phía nam giáp phường Xuân Khánh; Phía bắc giáp các phường An Nghiệp và An Cư.

Về quy hoạch, ngày 9/6, UBND quận Ninh Kiều phối hợp Sở Xây dựng TP Cần Thơ tổ chức công bố Ðồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Ninh Kiều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được UBND thành phố Cần Thơ phê duyệt.

Quy hoạch sử dụng đất phường An Phú được thể hiện trong bản đồ kế hoạch sử dụng quận Ninh Kiều.

Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất phường An Phú thể hiện trên bản đồ quy hoạch phát triển giao thông vận tải TP Cần Thơ đến năm 2030:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ - Ảnh 1.

Phường An Phú trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất phường An Phú thể hiện trên bản đồ quy hoạch phát triển giao thông vận tải TP Cần Thơ đến năm 2030.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

 - Xem thêm quy hoạch sử dụng đất phường An Phú trên bản đồ quy hoạch phát triển giao thông TP Cần Thơ đến năm 2030 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất phường An Phú TẠI ĐÂY.