Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP Thủ Đức

Quy hoạch sử dụng đất phường Long Thạnh Mỹ được thể hiện trên bản đồ quy hoạch quận 9, bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2025 của TP HCM.

Phường Long Thạnh Mỹ với tổng diện tích 12,99 km². Từ năm 2021, quận 9 sáp nhập với quận 2 và quận Thủ Đức, thành lập thành phố Thủ Đức. Phường Long Thạnh Mỹ nằm ở phía đông TP Thủ Đức.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch TP HCM

Vị trí cụ thể của phường Long Thạnh Mỹ như sau: Phía đông giáp các phường Long Bình và Long Phước; phía tây giáp các phường Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B và Tân Phú; phía nam giáp các phường Long Trường và Trường Thạnh; phía bắc giáp phường Long Bình và tỉnh Bình Dương.

Theo quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2010, một trong những hướng phát triển không gian thành phố là hướng chính phía đông.

Hướng này có hành lang phát triển là Xa lộ Hà Nội, cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây cùng với đó là sự phát triển của các khu đô thị mới có mật độ xây dựng cao, đồng bộ về hạ tầng xã hội và kỹ thuật đô thị.

Như vậy, phường Long Thạnh Mỹ nằm trong hướng phát triển không gian phía chính đông của TP HCM nói trên.

Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất phường Long Thạnh Mỹ thể hiện trên bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2025 của TP HCM:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP Thủ Đức - Ảnh 1.

Phường Long Thạnh Mỹ thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP Thủ Đức - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất phường Long Thạnh Mỹ thể hiện trên bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của TP HCM.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP Thủ Đức - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của TP HCM.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP Thủ Đức - Ảnh 4.

Quy hoạch sử dụng đất phường Long Thạnh Mỹ thể hiện trên bản đồ định hướng phát triển không gian TP HCM đến năm 2025.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP Thủ Đức - Ảnh 5.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ định hướng phát triển không gian TP HCM đến năm 2025.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất phường Long Thạnh Mỹ trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận 9 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất phường Long Thạnh Mỹ trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ định hướng phát triển không gian TP HCM đến năm 2025 TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất phường Long Thạnh Mỹ TẠI ĐÂY.