Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Quy hoạch sử dụng đất xã Vĩnh Lương có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Xã Vĩnh Lương nằm ở vị trí cửa ngõ phía bắc TP Nha Trang với phía đông giáp Vịnh Nha Trang; phía nam giáp phường Vĩnh Hòa, Vĩnh Hải và xã Vĩnh Phương; phía bắc giáp xã Ninh Ích (thị xã Ninh Hòa); phía tây giáp xã Ninh Ích (thị xã Ninh Hòa). Vĩnh Lương có diện tích tự nhiên là 4.617 ha.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch tỉnh Khánh Hòa

Xã có vùng biển, đảo áng ngữ cho Vịnh Nha Trang, đầm Nha Phu Ninh Hòa,... Địa bàn xã còn có ga Lương Sơn. Dự án Vega City Nha Trang nằm gần địa giới phia nam xã.

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất xã Vĩnh Lương có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Vĩnh Lương theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 1.

Xã Vĩnh Lương trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Vĩnh Lương theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Ký hiệu các loại đất.

Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất xã Vĩnh Lương theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất xã Vĩnh Lương. TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.